понедельник, 28 ноября 2016 г.

«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ»


«ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԹՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐ»


«ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՀԱՇՎԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»


«ԱՆԱԼԻՏԻԿ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ»


понедельник, 31 октября 2016 г.

«Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» առարկայի ծրագիր, Քոլեջ 1-ին կուրս

Քոլեջի 1-ին կուրսում դասավանդվող «Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» առարկայի ծրագիրը կազմվել է հիմք ընդունելով «Կրթության մասին»«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքները,  Հանրակրթության պետական չափորոշիչի  և «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում  առարկայական ծրագրերի մշակման ներկայացվող պահանջները:

Ուսումնական միջավայր, անհրաժեշտ գործիքներ. 
Առարկայի ուսումանսիրությունը իրականացվում է սովորաբար ուսումնական կաբինետում, որտեղ անհրաժեշտ է, որ առկա լինի էլեկտրոնային գրատախտակ կամ արտապատկերիչ սարք, առարկայի ուսումնասիրությանը անհրաժեշտ գրականություն՝ տպագիր կամ էլեկտրոնային, համակարգիչ՝ միացված համացանցին: 

Խմբայի կամ անհատական աշխատաների իրականացման համար անհրաժեշտ է, որ դասավանդողը և սովորողները ունենան անհատական  մեդիագործիքներ՝ նոթբուք, նեթբուք կամ պլանշետ, ինչպես նաև էլեկտրոնային կրիչներ:

Հիմք ընդունելով Քոլեջում գնահատման կարգը, դասավանդողին և սովորողին ներկայացվող պահանջները՝ առարկայական ուսումնասիրության հարթակ ծառայում է դասավանդողի և սովորողների անհատական ուսումնական բլոգերը, և գնահատումը իրականացվում է բացառապես հիմք ընդունելով բլոգերում առկա հրապարակումները: 

среда, 19 октября 2016 г.

Անհատական պլան

Մանկավարժական աշխատողների աշնանային ճամբար
Անհատական ուսումնական պլան

24/11 երկուշաբթի

09:00 - 09:30 Պարատուն
09:30-10:00   Ընդհանուր պարապմունք
10:05 - 12:30 Առցանաց դաս Մաթեմատիկա (Քոլեջ 1-ին և 3-դ կուրս)
12:30 - 13:00 Ընդմիջում
13:00 - 15:00 Մաթեմատիկայի լրացուցիչ կրթությամբ խումբ 12-րդ դաս
15:00 - 16:00 Բլոգավարություն

25/11 երեքշաբթի

09:00 - 09:30 Պարատուն
09:30 - 10:00  Ընդհանուր պարապմունք
10:05 - 12:30  Առցանաց դաս Տնտեսագիտություն (Նախադպրոցական 3-րդ կուրս)
12:30 - 13:00 Ընդմիջում
13:00 - 15:00 Մաթեմատիկայի լրացուցիչ կրթությամբ խումբ 12-րդ դաս
15:00 - 16:00 Բլոգավարություն

26/11 չորեքշաբթի

09:00 - 09:30 Պարատուն
09:30 - 10:00   Ընդհանուր պարապմունք
12:30 - 13:00 Ընդմիջում
13:00 - 15:00 Մաթեմատիկայի լրացուցիչ կրթությամբ խումբ 12-րդ դաս
15:00 - 16:00 Բլոգավարություն

27/11 հինգշաբթի

09:00 - 09:30 Պարատուն
09:30 - 10:00   Ընդհանուր պարապմունք
12:30 - 13:00 Ընդմիջում
13:00 - 15:00 Մաթեմատիկայի լրացուցիչ կրթությամբ խումբ 12-րդ դաս
15:00 - 16:00 Բլոգավարություն

28/11
09:00 - 09:30 Պարատուն
09:30 - 10:00  Ընդհանուր պարապմունք
10:05 - 12:30 Առցանաց դաս Մաթեմատիկա (Քոլեջ 1-ին և 3-դ կուրս)
12:30 - 13:00 Ընդմիջում
13:00 - 15:00 Մաթեմատիկայի լրացուցիչ կրթությամբ խումբ 12-րդ դաս
15:00 - 16:00 Բլոգավարություն

воскресенье, 16 октября 2016 г.

1.8 Քառակուսայինի բերվող հավասարումներ: Երկքառակուսային հավասարումներ


1.7 Քառակուսային եռանդամի վերլուծումը գծային արտադրիչների

1.6 Վիետի Թեորեմը: Վիետի թեորեմի հակադարձ թեորեմը

1.5 Բերված տեսքի քառակուսային հավասարումներ

1.4 Թերի քառակուսային հավասարումներ

1.3 Քառակուսային հավասարումներ

1.2 Լրիվ քառակուսու առանձնացումը

1.1 Քառակուսային եռանդամ

Հանրահաշիվ 9: Բովանդակություն


1. Քառակուսային եռանդամներ

1.1 Քառակուսային եռանդամ
1.2 Լրիվ քառակուսու առանձնացումը
1.3 Քառակուսային հավասարումներ
1.4 Թերի քառակուսային հավասարումներ
1.5 Բերված տեսքի քառակուսային հավասարումներ
1.6 Վիետի թեորեմ և Վիետի թեորեմի հակադարձ թեորեմ
1.7 Քառակուսային եռանդամի վերլուծումը գծային արտադրիչների
1.8 Քառակուսայինի բերվող հավասարումներ: Երկքառակուսային հավասարումներ
1.9 Քառակուսային անհավասարումներ: Անհավասարումների լուծման եղանակները

Քառակուսային եռանդամ


Առարկայական ծրագրեր 2016-2017

Հանրահաշիվ 9

Ընդհանուր նկարագիր
Գնահատաման կարգ

Երկրաչափություն 9

Ընդհանուր նկարագիր
Բովանդակություն
Գնահատաման կարգ

Քոլեջ 1-ին կուրս

«Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» առարկայի ծրագիր


Դասավանդողի բլոգ