воскресенье, 12 февраля 2017 г.

Մաթեմատիկա 10 փետրվար

Նախագիծ 1 - Եռանկյունաչափություն

1.1 Ռադիան դրական և բացասական պտույտներ
1,2 Թվային արգումնետի եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ
1,3 Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները
1,4 Հիմնական եռանկյունաչափական նույնությունները
1,5 Բերման բանաձևերը
1,6 Երկու անկյունների գումարի և տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը
1,7 Կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը
1,8 Կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը
1,9 Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյանլի և գումարի բանաձևերը
1,10 Եռանկյունաչափական արտահայտությունների նույնական ձևափոխություններ

Նախագիծ 2 - Ֆունկցիա

2.1 Թվային ֆունկցիա
2.2 Ֆունկցիայի գրաֆիկը
2.3 Գործողություններ ֆունկցիաների հետ
2.4 Ֆունկցիայի գրաֆիկի ձևափոխություններ
2.5 Կոտորակագծային ֆունկցիա
2.6 Սահմանափակություն, մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ
2.7 Ֆունկցիայի պարբերականությունը
2.8 Զույգ և կենտ ֆունկցիաներ
2.9 Ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերը և էքստրեմումները
2.10 Ֆունկցիայի հետազոտման ուրվագիծը և գրաֆիկի կառուցումը
2.11 Հակադարձ ֆունկցիան և գրաֆիկը

Նախագիծ 3 - Թվային արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ և եռանկյունաչափական հավասարումներ

3.1 Սինուս և կոսինուս ֆունկցիաների հատկություններն ու գրաֆիկները
3.2 Տանգենս և կոտանգենս ֆունկցիաների հատկություններն ու գրաֆիկները
3.3 Թվի արկսինուսը, արկկոսինուսը, արկտանգենսը և արկկոտանգենսը
3.4 Պարզագույն եռանկյունաչափական հավասարումների լուծման բանաձևերը
3.5 Եռանկյունաչափական հավասարումներ
Комментариев нет:

Отправить комментарий

Դասավանդողի բլոգ