9-րդ երկրաչափություն

Պարապմունք 1:  Կոորդինատային հարթություն


  • Կոորդինատային ուղղանկյուն համակարգ
  • Հատվածի միջնակետի կոորդինատները
  • Կետերի հեռավորությունը կոորդինատներով
Տնային առաջադրանք
  • Ուսումնական գործիքում ներբեռնել դասագիրքը
  • Ուսումնական գործիքում ներբեռնել Geogebra ծրագիրը
  • Կատարել 1 (ա), 2 (բ), 4, 5
Լրացուցիչ (Առաջադրանքները նախատեսված են կրկնության համար, կատրաման ժամկետը՝ 2 շաբաթ),
          Պատասխանել  դասագրքի (Երկրաչափություն 7) I գլխի կրկնության հարցերին (էջ 30), լուծել լրացուցիչ բաժնի 81-97 համարի խնդիրները (էջ 31)

Պարապմունք 2:  Կոորդինատային հարթություն
  • Կոորդինատային ուղղանկյուն համակարգ
  • Հատվածի միջնակետի կոորդինատները
  • Կետերի հեռավորությունը կոորդինատներով
Տնային առաջադրանք
Կտարել դասագրքի 19; 20; 21; 22; 23 առաջադրանքները:
Ներկայացնել 81-97 առաջադրանքների լուծումները:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Դասավանդողի բլոգ