вторник, 14 февраля 2017 г.

Ավարտական քննությունների նախապատրաստության նախագիծ

Հանրահաշվի բաղադրիչ

Բնական թվեր

Թվային բազմություններ
 • Ենթաբազմություններ
 • Բազմությունների միավորում
 • Բազմությունների հատում
 • Բազմությունների հանում

Թվային արտահայտություններ
 • Թվային բազմություններ,
 • Թվային արտահայտություններ

Արտահայտությունների ձևափոխություն և արժեքի հաշվում
 • Հանրահաշվական արտահայտություններ,
 • Նույնական ձևափոխություններ,


Հավասարումներ
 • Գծային հավասարումներ,
 • x^n=a տեսքի հավասարումներ,
 • Քառակուսային հավասարումներ,
 • Ռացիոնալ հավասարումներ

Անհավասարումներ
 • Գծային հավասարումեր,
 • Քառակուսային անհավասարումներ,
 • Ռացիոնալ անհավասարումներ

Տեքստային խնդիրներ
 • Տոկոսային առնչություններ,
 • Լուծույթներ, խառնուրդներ, համաձուլվածքներ
 • Հեռավորություն, արագություն, ժամանակ
 • Համատեղ աշխատանք

Հաջորդականություններ
 • տեղափոխություններ,
 • զուգորդություններ,
 • կարգավորումներ,
 • թվաբանական պրոգրեսիա,
 • երկրաչափական պրոգրեսիա,
Պատահույթ, պատահույթի հավանականություն

Երկրաչափության բաղադրիչ


Հարթաչափություն
 • Հարթություն, կետ, ուղիղ, հատված, ճառագայթ, անկյուն
 • Կից անկյուններ,
 • Հակադիր անկյուններ,
 • Անկյան կիսորդ: Հատվածի միջնուղղահայացը:
 • Երկու ուղիղների զուգահեռության երեք հայտանիշները
 • Թալեսի թեորեմը
Եռանկյուն
 • Բազմանկյուններ
 • Եռանկյուն


ՏարածաչափությունКомментариев нет:

Отправить комментарий

Դասավանդողի բլոգ