9-րդ հանրահաշիվ

Պարապմունք 1: Քառակուսային եռանդամ
 Տնային առաջադրանքներ:

Պարապմունք 2: Լրիվ քառակուսու առանձնացում      
Պարապմունք 3: Քառակուսային հավասարումներ
Պարապմունք 4: Թերի քառակուսային հավասարումներ

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Դասավանդողի բլոգ