вторник, 14 февраля 2017 г.

Ավարտական քննությունների նախապատրաստության նախագիծ

Հանրահաշվի բաղադրիչ

Բնական թվեր

Թվային բազմություններ
 • Ենթաբազմություններ
 • Բազմությունների միավորում
 • Բազմությունների հատում
 • Բազմությունների հանում

Թվային արտահայտություններ
 • Թվային բազմություններ,
 • Թվային արտահայտություններ

Արտահայտությունների ձևափոխություն և արժեքի հաշվում
 • Հանրահաշվական արտահայտություններ,
 • Նույնական ձևափոխություններ,


Հավասարումներ
 • Գծային հավասարումներ,
 • x^n=a տեսքի հավասարումներ,
 • Քառակուսային հավասարումներ,
 • Ռացիոնալ հավասարումներ

Անհավասարումներ
 • Գծային հավասարումեր,
 • Քառակուսային անհավասարումներ,
 • Ռացիոնալ անհավասարումներ

Տեքստային խնդիրներ
 • Տոկոսային առնչություններ,
 • Լուծույթներ, խառնուրդներ, համաձուլվածքներ
 • Հեռավորություն, արագություն, ժամանակ
 • Համատեղ աշխատանք

Հաջորդականություններ
 • տեղափոխություններ,
 • զուգորդություններ,
 • կարգավորումներ,
 • թվաբանական պրոգրեսիա,
 • երկրաչափական պրոգրեսիա,
Պատահույթ, պատահույթի հավանականություն

Երկրաչափության բաղադրիչ


Հարթաչափություն
 • Հարթություն, կետ, ուղիղ, հատված, ճառագայթ, անկյուն
 • Կից անկյուններ,
 • Հակադիր անկյուններ,
 • Անկյան կիսորդ: Հատվածի միջնուղղահայացը:
 • Երկու ուղիղների զուգահեռության երեք հայտանիշները
 • Թալեսի թեորեմը
Եռանկյուն
 • Բազմանկյուններ
 • Եռանկյուն


ՏարածաչափությունՄաթեմատիկայի խորացված գործունեությամբ խումբ

Դասավանդող՝ Արման Երանոսյան
Ժամերի քանակը՝ շաբաթական 4 ժամ
Նպատակ: 

 Խմբի գործունեության նպատակներն են.

Նպատակների իրագործման միջոցները՝
 • ամենամսյա քառամակարդակ մաթեմատիկական ֆլեշմոբերի խնդիրների վերլուծություն,
 • քաղաքային, մարզային, հանրապետական օլիմպիադաներում առաջադրված խնդիրների լուծում և վերլուծում,
 •  «Կենգուրու»  մաթեմատիկական մրցույթում առաջադրված խնդիրների լուծում և վերլուծում,
 • կիրառական և կառուցման խնդիրների ուսումնասիրություն և վերլուծություն,
 • մեդիագործիքների կիրառում և արդյունքների ներկայացում,
 • հիմնական կրթության մաթեմատիկայի բլոգի ստեղծում և վարում,
 • ճամփորդություններ և այլն:

Մասնակիցներ: Խմբի աշխատանքներին կարող են մասնակցել 9-րդ դասարանի սովորողները:

воскресенье, 12 февраля 2017 г.

Մաթեմատիկա 10 փետրվար

Նախագիծ 1 - Եռանկյունաչափություն

1.1 Ռադիան դրական և բացասական պտույտներ
1,2 Թվային արգումնետի եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ
1,3 Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները
1,4 Հիմնական եռանկյունաչափական նույնությունները
1,5 Բերման բանաձևերը
1,6 Երկու անկյունների գումարի և տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը
1,7 Կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը
1,8 Կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը
1,9 Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյանլի և գումարի բանաձևերը
1,10 Եռանկյունաչափական արտահայտությունների նույնական ձևափոխություններ

Նախագիծ 2 - Ֆունկցիա

2.1 Թվային ֆունկցիա
2.2 Ֆունկցիայի գրաֆիկը
2.3 Գործողություններ ֆունկցիաների հետ
2.4 Ֆունկցիայի գրաֆիկի ձևափոխություններ
2.5 Կոտորակագծային ֆունկցիա
2.6 Սահմանափակություն, մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ
2.7 Ֆունկցիայի պարբերականությունը
2.8 Զույգ և կենտ ֆունկցիաներ
2.9 Ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերը և էքստրեմումները
2.10 Ֆունկցիայի հետազոտման ուրվագիծը և գրաֆիկի կառուցումը
2.11 Հակադարձ ֆունկցիան և գրաֆիկը

Նախագիծ 3 - Թվային արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ և եռանկյունաչափական հավասարումներ

3.1 Սինուս և կոսինուս ֆունկցիաների հատկություններն ու գրաֆիկները
3.2 Տանգենս և կոտանգենս ֆունկցիաների հատկություններն ու գրաֆիկները
3.3 Թվի արկսինուսը, արկկոսինուսը, արկտանգենսը և արկկոտանգենսը
3.4 Պարզագույն եռանկյունաչափական հավասարումների լուծման բանաձևերը
3.5 Եռանկյունաչափական հավասարումներ
Դասավանդողի բլոգ