10-րդ մաթեմատիկա

2023 - 2024 ուսումնական տարի

Ուսումնական սեպտեմբեր

Հանրահաշվի բաղադրիչ 


Թեմատիկ նկարագիր և առաջարանքներ: 

Թեմա1:  Բնական, ամբողջ և ռացիոնալ թվեր

Թեմա 2: Ռացիոնալ թվերի գրառումը տասնորդական կոտորակներով

Թեմա 3: Իրական թվեր

Առաջադրանքներ: Դասագիրք «Հանրահաշիվ 10», պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դաս» ներքո տրված հարցերին և կատարել 24-44 առաջադրանքները:

Թեմա 4: Թվաբանական գործողություններ իրական թվերի հետ

Առաջադրանքներ: Դասագիրք «Հանրահաշիվ 10», պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դաս» ներքո տրված հարցերին և կատարել 45-66  առաջադրանքները:

Թեմա 5: Իրական թվի n-րդ աստիճանի արմատը

Թեմա 6: Իրական թվի ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանը

Թեմա 7: Իրական թվի իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանը


Լրացուցիչ առաջադրանքներ - Շտեմարան (Տոնայանի), 1 ա բաժին և 10 ա բաժնի 1-17 խնդիրներ


Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խումբ: 10-րդ դասարանի 2021-2022 ուս. տարվա առարկայական ծրագիրՈւսումնական երրորդ շրջան


Ուսումնական մարտ

Ուսումնական ապրիլ

Ուսումնական մայիս


Ուսումնական երկրորդ շրջան


Ուսումնական առաջին շրջան


Եռանկյունաչափության տարրերը
Ուսումնական չորրորդ շրջան

Ճամբարային հունիս

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Դասավանդողի բլոգ