пятница, 30 июня 2023 г.

10-րդ դասարանի մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խմբի բովանդակային բաղադրիչ:

Բովանդակային բաղադրիչ

Հանրահաշիվ և մաթ․ անալիզի տարրեր

1.1 Բնական, ամբողջ և ռացիոնալ թվեր

1.2 Ռացիոնալ թվերի գրառումը տասնորդական կոտորակներով
1.3 Իրական թվեր
1.4 Թվաբանական գործողություններ իրական թվերի հետ
1.5 Իրական թվի n-րդ աստիճանի արմատը
1.6 Իրական թվի ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանը
1,7 Իրական թվի իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանը 

Եռանկյունաչափություն

2.1 Ռադիան դրական և բացասական պտույտներ
2.2 Թվային արգումնետի եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ
2.3 Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները
2.4 Հիմնական եռանկյունաչափական նույնությունները
2.5 Բերման բանաձևերը
2.6 Երկու անկյունների գումարի և տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը
2.7 Կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը
2.8 Կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը
2.9 Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյանլի և գումարի բանաձևերը
2.10 Եռանկյունաչափական արտահայտությունների նույնական ձևափոխություններ

Ֆունկցիա

3.1 Թվային ֆունկցիա
3.2 Ֆունկցիայի գրաֆիկը
3.3 Գործողություններ ֆունկցիաների հետ
3.4 Ֆունկցիայի գրաֆիկի ձևափոխություններ
3.5 Կոտորակագծային ֆունկցիա
3.6 Սահմանափակություն, մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ
3.7 Ֆունկցիայի պարբերականությունը
3.8 Զույգ և կենտ ֆունկցիաներ
3.9 Ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերը և էքստրեմումները
3.10 Ֆունկցիայի հետազոտման ուրվագիծը և գրաֆիկի կառուցումը
3.11 Հակադարձ ֆունկցիան և գրաֆիկը

Թվային արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ և եռանկյունաչափական հավասարումներ

4.1 Սինուս և կոսինուս ֆունկցիաների հատկություններն ու գրաֆիկները
4.2 Տանգենս և կոտանգենս ֆունկցիաների հատկություններն ու գրաֆիկները
4.3 Թվի արկսինուսը, արկկոսինուսը, արկտանգենսը և արկկոտանգենսը
4.4 Պարզագույն եռանկյունաչափական հավասարումների լուծման բանաձևերը
4.5 Եռանկյունաչափական հավասարումներ

Երկրաչափություն


понедельник, 26 июня 2023 г.

Հաշվետվություն - հունիս

     Ուղղություններ

Ավարտական քննություններ 

  • 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարանների սովորողների կիսամյակային և տարեկան գնահատումներ
  • 9-րդ դասարան մաթմատիկայի ավարտական թեստերի ստուգում
  • 9-րդ դասարանի բնագիտության ավարտական քննության հսկողություն


Դասավանդողի բլոգ