понедельник, 27 августа 2018 г.

Մեդիագործիքների կիրառումը և դրանց արտահայտումը բլոգերում

Անհնար է հզոր պետականություն առանց հզոր մաթեմատիկայի

Նապոլեոն Բոնապարտ

Մեդիագործիքների կիրառումը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում գրեթե  համընկնում է այն ժամանակահատվածի հետ, երբ դեռ նոր էր համակարգիչը ներթափանցել հայաստանյան միջավար և հասարակության ոչ բոլոր շերտերին էր հասանելի: Դժվար է գերագնահատել կրթահամալիրում իրականացված բազմաթիվ փորձերը, նախաձեռնությունները և նախագծերը համակարգիչը և ընհանրապես մեդիագործիքները բերելու ուսումնական միջավայր և դարձնելու ուումնական գործընթացների բաղկացուցիչ: Ներկայումս ունենք մի իրավիճակ, երբ կրթահամալիրում իրականացվող ուսումնական գործընթացը, տարբեր առարկայական և ոչ առարկայական  նախագծեր դժվար է պատկերացնել առանց մեդիագործիքների և մեդիամիջավայրի լայն կիրառման: Վերոգրյալը չի նշանակում, որ մեդիամիջոցների և գործիքների կիրառման գործընթացը խնդիրներ չի առաջացնում ուսումնական գործընթացում: Տարբեր առարկաների ուսումնական պրոցեսում մեդիագործիքների կիրառման տարբեր ծրագրեր, հմտություններ և եղանակներ են պահանջվում, որոնք անընդհատ պահանջում են դասավանդողին աընդմեջ փորձեր կատարել գտնելու օպտիմալ տարբերակ իրականացվող նախագծերի ընթացքում մեդիագործիքների կիրառման նպատակահարմարության, ուսումնական գործընթացում դրանց կիրառման դյուրացման և արդյունավետության բարձրացման:
 Մեդիագործիքների կիրառումը հատկապես դժվարություններ է առաջացնում մաթեմատիկա առարկայի ուսումնական պրոցեսը կազմակերպելիս և հատկապես այստեղ է, որ դասվանդողները և սովորողները ունենում են խնդիրներ ուսումնական պրոցեսը արդյունավետ կազմակերպելու և իրականացնելու համար: Այդպիսի փորձերից մեկն էր 2018թ. ապրիլին իրականացված «Մեդիագործիքների կիրառումը և դրանց արտահայտումը բլոգերում» ուսումնական նախագիծը, որը իրականացվեց կրթահամալիրի միջին դպրոցի 7.1 և 7.2 դասարաններում «Երկրաչափություն» դասընթացի ուսումնական տարին ամփոփելիս:
Նախագծի իրականացման համար իմ կողմից նախապես կազմվեցին ամփոփիչ թեմատիկ առաջադրանքներ, որոնք ուղարկվեցին սովորողներին և սովորողները սահմանված ժամանակահատվածում կատարեցին առաջադրանքները և տեղադրեցին անհատական ուսումնական բլոգերում: Հատկապես հետաքրքիր էր, երբ հետևում էի  նախագծի իրականացման ընթացքին սովորողների բլոգերում, ինչպես նաև սովորողների կողմից արված դիտարկումները նախագծի ընթացքի և մեդիագործիքների կիրառման արդյունավետության, մեդիագործիքների կիրառմամբ աշխատելու առավելությունների և թերությունների մասին:

Հեղինակային մանկավարժական ծրագրով աշխատող դասավանդողի ատեստավորում

Մեկ անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումներ և անհավասարումներ


Ուսումնական նյութեր

среда, 22 августа 2018 г.

Նախագիծ 1: Բնական թվեր

«Բնական թվեր» նախագիծ


Ուսումնական միջավայրանհրաժեշտ գործիքներ. 

Նախագիծը իրականացվում է ուսումնական կաբինետումորտեղ անհրաժեշտ էոր առկա լինի էլեկտրոնայինգրատախտակ կամ արտապատկերիչ սարքառարկայի ուսումնասիրությանը անհրաժեշտ գրականություն՝տպագիր կամ էլեկտրոնային տարբերակովհամակարգիչ՝ միացված համացանցին:

Նախագծի իրականացումը հնարավորություն է տալիս սովորողին գաղափար կազմել բանական թվերի վերաբերյալ այնպիսի հասկացություների, ինչպիսիք են.
  • բնական թվերի ներկայացումը,
  • բնական թվերի գրառումը,
  • բաժանելիության սահմանումը և հիմնական հատկությունները,
  • բաժանելիության հայտանիշները,
  • մնացորդով բաժանման մասին թեորեմը,
  • աստիճան բարձրացնելիս թվի վերջին թվանշան գտնելը,
  • պարզ և բաղադրյալ  թվերը,
  • ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը,  փոխադարձաբար պարզ թվերը,
  • ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը
  • և այլն:


Նախագծի իրականացումը հնարավորություն  է  ստեղծում  նաև ձեռք բերել համակարգչային ծրագրերից օգտվելու հմտություններ:

Դասավանդողի բլոգ