воскресенье, 26 апреля 2020 г.

Հեռավար ուսուցում ապրիլի 27- մայիսի 1

9-րդ դասարան

Teams -ում հանդիպումների ժամանակացույց

Ուսումնասիրվող թեմաներ


 • Գլանի, կոնի, գնդային մակերևույթների մակերեսները
 • Գաղափար մարմնի ծավալի մասին
 • Ուղղանկյունանիստի,ուղիղ պրիզմայի ծավալները

10-րդ դասարան 

воскресенье, 12 апреля 2020 г.

Հեռավար ուսուցում ապրիլի 13-17: 9-րդ դասարան

     Շրջանագծի մակերեսը և շրջանի մակերեսը (ապրիլի 13- 17)
 1. Շրջանագծի երկարությունը
 2. Շրջանի մակերեսը
 3. Շրջանի սեկտորի մակերեսը
 4. Սեգմենտի մակերեսը
Սովորողը ուսումնասիրելով թեման՝ պետք է կարողանա պատասխանել ստորև բերված հարցերին և լուծել դասագրքի 382- 413 առաջադրանքները:

Հարցեր
 1. Ինչպե՞ս է հաշվվում շրջանագծի երկարությունը: Արտածել շրջանագծի երկարության բանաձևը:
 2. Արտածել շրջանագծի աղեղի երկարությունը հաշվելու բանաձևը
 3. Արտածել շրջանի մակերեսը հաշվելու բանաձևը
 4. Արտածել շրջանային սեկտորի մակերեսը հաշվելու բանաձևը:
 5. Բացատրել, թե ինչ է սեգմենտը, և ինչպես են հաշվում նրա մակերեսը:

14:00-15:00 Երկուշաբթի  կվելուծենք՝ 385-396  առաջադրանքները
13:00-14:00 Չորեշաբթի ՝  397 - 403
14:00-15:00 Ուրբաթ՝ 404 -413

Զուգահեռ կանդրադառնանք.
Ավարտական քննությունների թեստերում լուծման ընթացքի ներկայացում պահանջող տիպային խնդիրների, կլուծենք ու կվերլուծենք դրանք

Առաջադրանքների կատարման ընթացքի և արդյունքների ներկայացման ընթացքը.
 1. Խնդրիը ներկայացնել word -ում,
 2. Խնդրի գծագիրը https://geogebra.org/geometry-ում
 3. Գծագիրը որպես նկար word-ում ներբեռնում
 4. Խնդրի լուծման ընթացքըի արտահայտում word-ում
 5. Առաջադրանքի կատրումը արտահայտում ուսումնական բլոգում՝ կա՛մ որպես նկար, կա՛մ որպես կցված ֆայլ: 
 6. Բլոգում ներկայացված նյութի հղումը դասավանդողին էլ: փոստին ուղարկում 

Դասավանդողի բլոգ