среда, 17 января 2024 г.

Բնագիտական փորձ

Նախագծի ղեկավար՝ Արման Երանոսյան

Նախագծի համակարգողներ՝ Արման Երանոսյան, Գոհար Իսկանդարյան

Պատասխանատու սովորող՝ Աբել Բաբայան

Տևողությունը՝ 13-26 հունվար 1-ին մաս

                           01-08 փետրվար 2-րդ մաս

Մեր շրջապատում, առօրյա կյանքում տեղի են ունենում շատ երևույթներ, որոնց բացատրությունը ոչ միշտ է, որ  կարելի տալ առանց դրանք խորությամբ ուսումնասիրելու և հետազոտելու։ Այս նախագծի նպատակն է անդրադառնալ այդպիսի երույթներին, հետազոտել դրանք և փորձել տալ դրանց ֆիզիկամաթեմատիկական նկարագիրը։ Հաշվի առնելով, որ  բնական և մարդկային ներգործությամբ տեղի ունեցող շատ երևույթների խորը ուսումնասիրության, վերլուծության և դրանց համապարփակ ներկայացման  համար անհրաժեշտ  գիտելիքների պաշարը կարող է հանրակրթական դպրոցի սովորողների մոտ չբավարարել՝ երևույթներիը նախ ներկայացվում են ըստ ունեցած գիտելիքների և հետո տրվում են դրանց լիարժեք ներկայացման համար անհրաժեշտ հասկացությունների փունջը։ Սա հնարավորություն է ստեղծում հասնել նախագծի իրականացման ևս մի քանի նպատակների՝ սովորողների համար ակնհայտ դարձնել բնական գիտությունների կարևորությունը և կիրառական խիստ նշանակությունը, ստեղծել նախադրյալներ նրանց դեպի բնական գիտություններ կողմնորոշվելու։

Հաշվի առնելով, որ ուսումնասիրվող տարբեր երևույթներից յուրաքանչյուրը տեղի է ունենում  տարբեր միջավայրերում և պայմանների առկայությամբ, ուստի նախագծի  ձևակերպման այս մասում կտանք ընդհանրական քայլաշարեր․

Նախագծի իրականցման քայլաշար 

 • ընտրել որևէ բնագիտամաթեմատիկական փորձ (երևույթ) 
 • ապահովել փորձի իրականացման անհրաժեշտ միջավայր և պայմաններ
 • իրականացնել երևույթին առնչվող տարաբնույթ փորձեր
 • վերլուծել փորձերի արդյունքները
 • ըստ նպատակահարմարության ընտրել փորձերի արդյունքների ներկայացման ձևը
 • ամփոփել և ներկայացում

понедельник, 8 января 2024 г.

Հունվարյան ճամբարային գործունեություն

Ուղղություններ
 • Ճամաբարային ջոկատի հետ կապված աշխատանքներ
 • Հետազոտական աշխատանքի ղեկավարմանը առնչվող աշխատանքներ
 • Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խմբերի հետ կապված աշխատանքներ
 • Ստուգատեսային աշխատանքներ
 • Հեռավար կրթության հետ կապված աշխատանքներ
Գործունեությունը ըստ օրերի՝
19 հունվար
1․ Ըստ ճամբարային օրակարգի

18 հունվար
1․ Ըստ ճամբարային օրակարգի

17 հունվար

2․ Հանդիպում  ընտրությամբ գործունեության խմբի և հետազոտական աշխատանք ունեցող սովորողների հետ
    Աբել Բաբայան
    Արեն 

16 հունվար
 • Ընդհանուր պարապմունք
 • «Հայոց պատոմություն» առարկայի ավարտական քննության հսկում,  
2․ Հանդիպում  ընտրությամբ գործունեության խմբի և հետազոտական աշխատանք ունեցող սովորողների հետ
    
15 հունվար

Քննություն ԵՊՀ-ում

12 հունվար
1․ Ըստ ճամբարային օրակարգի
 • Ընդհանուր պարապմունք
 • Բնագիտատեխնիկական ստուգատես․ նախագծային աշխատանք
2․ Հանդիպում  ընտրությամբ գործունեության խմբի և հետազոտական աշխատանք ունեցող սովորողների հետ
    Աբել Բաբայան

четверг, 4 января 2024 г.

Հեռավար աշխատանք․ հունվարի 3-5

 Ուղղությունները ՝ ըստ օրերի

Հունվարի 3

 • Հետազոտական աշխատանքներ
 • Էլ․ մատենավարություն
Հունվարի 4
 • Հեռավար կրթություն
 • Էլ․ մատենավարություն
Հունավարի 5
 • Մասնախմբի աշխատանքներ
 • Երկրորդ շրջանի նախագծային նախապատրաստություն
 • Մանկավարժական աշխատողների ժողով


Հետազոտական վարժարանի ճամբարային ջոկատի աշխատակարգ

Հաշվառման մատյան

9-11-րդ դասարանների  ճամբարային ջոկատ
Ջոկատի ղեկավարներ՝ Սյուզի հակոբյան , Արման Երանոսյան

Ճամբարի բովանդակային ուղղություններ՝

* Ձեևակերպումները՝ Սյուզի Հակոբյանի

Դասավանդողի բլոգ