воскресенье, 29 марта 2020 г.

Հեռավար ուսուցում մարտի 30 - ապրիլի 10: 9-րդ դասարան

        Բազմանկյունների մակերեսների հաշվման բանաձևեր (մարտի 30 - ապրիլի 3)
 1. Զուգահեռագծի մակերեսի հաշվման բանաձևը
 2. Քառանկյան մակերեսի բանաձևը
 3. Հերոնի բանաձևը
 4. Եռանկյան մակերեսի և արտագծյալ շրջանագծի շառավղի միջև կապը
 5. Կանոնավոր բազմանկյան մակերեսը
 6. Բազմանիստների մակերևույթի մակերեսները
  

Ավարտական քննությունների թեստերում լուծման ընթացքի ներկայացում պահանջող տիպային խնդիրներ

Առաջադրանքների կատարման ընթացքի և արդյունքների ներկայացման ընթացքը.
 1. Խնդրիը ներկայացնել word -ում,
 2. Խնդրի գծագիրը https://geogebra.org/geometry-ում
 3. Գծագիրը որպես նկար word-ում ներբեռնում
 4. Խնդրի լուծման ընթացքըի արտահայտում word-ում
 5. Առաջադրանքի կատրումը արտահայտում ուսումնական բլոգում՝ կա՛մ որպես նկար, կա՛մ որպես կցված ֆայլ: 
 6. Բլոգում ներկայացված նյութի հղումը դասավանդողին էլ: փոստին ուղարկում 

вторник, 24 марта 2020 г.

Հեռավար-առցանց բաց դպրոց, Մարտի 30 - ապրիլի 10

ՈՒղղություններ, բաղադրիչներ

Մարտի 30 - ապրիլի 10-ի հեռավար ուսուցման նախագծեր

 • 9-րդ դասարան

Ավարտական քննական թեստում լուծումների մանրամասն ընթացքի ներկայացում պահանջող տիպային խննդիրների լուծում, վերլուծում և հոդվածի տեսքով ներկայացում  «Դպիր»  ամսագրում
 • 10-րդ դասարան
Տարածաչափության  «Ուղիղների և հարթությունների ուղղահայացությունը» բաժնի թեմատիկ տեսադասերի ստեղծում, առաջադրանքների կազմում, արդյունքների ամփոփումը  «Դպիրում» հոդվածի տեսքով ներկայացման նախապատրաստում

понедельник, 16 марта 2020 г.

Հեռավար ուուցում մարտի 30 - ապրիլի 10: 10-րդ դասարան, ընտրությամբ գործունեության խումբ


1. Ուղղի և հարթության ուղղահայացությունը (մարտի 30 - ապրիլի 3)


Առաջադրանքների կատարման ընթացքի և արդյունքների ներկայացման ընթացքը.
 1. Խնդրիը ներկայացնել word -ում,
 2. Խնդրի գծագիրը https://geogebra.org/geometry-ում
 3. Գծագիրը որպես նկար word-ում ներբեռնում
 4. Խնդրի լուծման ընթացքըի արտահայտում word-ում
 5. Առաջադրանքի կատրումը արտահայտում ուսումնական բլոգում՝ կա՛մ որպես նկար, կա՛մ որպես կցված ֆայլ: 
 6. Բլոգում ներկայացված նյութի հղումը դասավանդողին էլ. փոստին ուղարկում 
Թեմատիկ ամփոփման հարցաշար

2. Ուղղահայացը և թեքերը: Ուղղի և հարթության կազմած անկյունը (ապրիլի 6 - ապրիլի 10)
 • Կետի հեռավորությունը հարթությունից
 • Երեք ուղղահայացների մասին թեորեմը
 • Ուղղի և հարթության կազմած անկյունը
3. Երկնիստ անկյուն: Հարթությունների ուղղահայացությունը
 • Երկնիստ անկյուն
 • Երկու հարթությունների ուղղահայացության հայտանիշը
 • Ուղղանկյունանիստ

суббота, 14 марта 2020 г.

Առցանց ուսուցման ամիս

Անհատական ծրագրով որոշված
9-րդ դասարան
Մաթեմատիկայի ավարտական քննությունների նախապատրաստություն

10-րդ դասարան
Եռանկյունաչափությունը շտեմարանում

Տարածաչափություն: Ուղիղների և հարթությունների ուղղահայացությունը

11-րդ դասարան
Տարածաչափական պատկերներ. Գլան, կոն, հատած կոն

Այլ աշխատանքներ
<<Տուրիզմ, թե՞ արդյունաբերություն>> ուսումնական բանավեճի նախապատրաստություն
Մարտյան մաթեմատիկական ֆլեշմոբ, չորրորդ մակարդակի առաջադրանքների կազմում. Աշոտ Դավիթավյան, Սևակ Սահակյան (11-րդ դաս)


воскресенье, 1 марта 2020 г.

Մաթեմատիկա 9: Առաջադրանքներ


17 մարտ
1. Ընտրել այն թիվը, որը երկու պարզ թվերի արտադրյալ է. 112; 114; 115; 126
2. Գտնել 30 և 45 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը:
3. Գտնել 42 թվի բոլոր պարզ բաժանարարները:
4. Ո՞ր թվանշանը պետք է տեղադրել *-ի փոխարեն, որ 121* թիվը բաժանվի և՛ 5-ի, և՛ 9-ի:
5. Երկու արտադրամասեր նախատեսված պլանով մեկ տարում պետք է թողարկեին 180 դետալ: Առաջին արտադրամասը պլանը կատարեց 124%-ով, իսկ երկրորդը՝ 120, այդ պատճառով մեկ տարում թողարկեցին 220 դետալ: Քանի՞ դետալ պետք է թողարկեր երկրորդ արտադրամասը նախատեսված պլանով մեկ տարում: Պլանից դուրս քանի՞  դետալ թողարկեց առաջին արտադրամասը:
6. Շրջանագծին ներգծած ABCD քառանկյան C անկյունը 60 աստիճան է, AB = 3, BC = 8, CD = 5: Գտնել BD անկյունագծի երկարությունը: Գտնել շրջանագծի շառավղի երկարությունը: Գտնել ABCD քառանկյան մակերեսը:

18 մարտ
1. 108; 132; 372; 432 թվերից ո՞րը պետք է աջից կցագրենք 56 թվին, որպեսզի ստացված հնգանիշ թիվը բաժանվի 8-ի:
2. 2 թվի ո՞ր երկու հաջորդական աստիճանների միջև է գտնվում 30 թիվը:
3. Գտնել այն թիվը, որը 7-ի բաժանելիս քանորդում կստացվի 13, իսկ մնացորդում՝ 4:
4. 8; 6; 1; 3 թվանշաններից ո՞ր թվանշանը պետք է տեղադրել *-ի փոխարեն, որպեսզի 14*5  քառանիշ թիվը բաժանվի և՛ 5-ի, և՛ 3-ի:
5. 80գ 15 -անոց աղի լուծույթից վերցրեցին որոշ քանակությամբ լուծույթ և տեղը ավելացրին նույն կշռով ջուր, որից հետո ստացվեց 12 անոց լուծույթ: Քանի՞ գրամ աղ է պարունակում սկզբնական լուծույթը: Քանի՞ գրամ աղի լուծույթ վերցրեցին:
6. Ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգը 15սմ է, իսկ նրան ներգծած շրջանագծի շառավիղը՝ 3սմ: Գտնել եռանկյան էջերի գումարը: Գտնել եռանկյան պարագիծը: Գտնել եռանկյան մակերեսը:

Դասավանդողի բլոգ