понедельник, 25 декабря 2023 г.

Ձմեռային մանկավարժական ճամբար

Ուղղություններ

 • Ուսումնական առաջին շրջանի գնահատում
 • Ուսումնական երկրորդ շրջանի աշխատակարգի հրապարակում
 • Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում
 • Հեռավար սովորողների գնահատում
 • Հետազոտական աշխատանքներ
 • Մասնակցություն աշխատակարգով սահմանված Ավագ դպրոցի ծրագրին
25 դեկտեմբեր

09:00 - 10:00 Ուսումնական առաջին շրջանի գնահատում
10:00 - 11:00 Մանկավարժական հավաք
11:00 - 11:30 Երգուսուցման պարապմունք
11:30 - 12:15 Ուսումնական երկրորդ շրջանի աշխատակարգի հրապարակում

вторник, 31 октября 2023 г.

Հաշվետվություն- հոկտեմբեր

 Ուղղություններ

Կաբինետային պարապմունքներ 

9-րդ դասարան


пятница, 20 октября 2023 г.

Աշնանային մանկավարժական ճամբար

  Ուղղություններ

 • Մանկավարժական ընդհանուր պարապմունք
 • Մանկավարժական խորհրդի հավաք
 • Քննարկում մասնախմբում
 • Աշխատանքներ գնահատման մատյանում
 • Հետազոտական աշխատանքների հետ կապված աշխատանք
 • Սովորողների անհատական աշխատանքներ


23 հոկտեմբեր

09:20 - 09:55 Մանկավարժական խորհրդի հավաք

10:00 - 10:30 Մանկավարժական ընդհանուր պարապմունք

10:40 - 11:40 Քննարկում մասնախմբում

11:30 - 12:30 Սովորողների գնահատում

12:30 - 13:00 Ընդմիջում

13:30 - 14:20 Կաբինետի խնամք

понедельник, 2 октября 2023 г.

Հաշվետվություն սեպտեմբեր

  Ուղղություններ

Կաբինետային պարապմունքներ 

9-րդ դասարան


суббота, 23 сентября 2023 г.

Հեռավար 12


Պարապմունք 22։

Թեմա։ Տարածաչափություն

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 10/06

Առաջադրանքները՝ տե՛ս շտեմարան 1, Գլուխ 1, Բաժին 9 

Կատարել 1-8 առաջադրանքները  (էջ 122-125) 

Հեռավար 11

Պարապմունք 37։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Տարրական ֆունկցիաների ածանցյալները

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 10․06

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 92-95

Առաջադրանքներ: Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 94), Կատարել 266 - 269 առաջադրանքները (էջ 94)

Հեռավար 10

Պարապմունք 37։ Հանրահաշիվ

Թեմա: Ֆունկցիայի հետազոտման ուրվագիծը և գրաֆիկի կառուցումը:

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 10․06

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 94-96

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 95) կատարել 269-271 առաջադրանքները (էջ 95-96)


Պարապմունք 36։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերը և էքստրեմումները

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 22․05

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 89-93

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 92) կատարել 259-263 առաջադրանքները (էջ 92-93)

среда, 20 сентября 2023 г.

Համընդհանուր ներառում

 Թեմա 1. Ներառական կրթության փաստահենք ընկալում: Ներառական կրթության իրավական կարգավորումներ:

 • Ներառական կրթությունը կրթահամալիրում ․ նկարագրությունը, առանձնահատկությունները, կազմակերպումը
 • Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքով սովորողի ուսուցման կազմակերպման կարգ

Ուսումնասիրության նյութեր

вторник, 19 сентября 2023 г.

Մաթեմատիկա, հանրահաշիվ, երկրաչափություն


Ուսումնական առարկայի ուսուցման նպատակը և խնդիրները
Հատկացվող ժամաքանակը-2ժամ:
Բովանդակային  մասը.
«Մաթեմատիկա» առարկայի  կրթական ծրագրի նկարագրությունը, առանձնահատկությունները, կազմակերպումը:

Գործնական աշխատանք 1․

Հանրակրթական պետական չափորոշիչը կարդալ, դուրս բերել մաթեմատիկա  կրթական ծրագրին վերաբերող դրույթները։ Քննարկում, կատարել դիտարկումներ, առաջարկներ։
ա)ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
բ)ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
գ)ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Առաջադրանքը անհասկանալի է․ ես կարծում եմ հանրակրթական պետական չափորոշչով արձանագրված վերջնարդյունքների ապահովման տարանջատում դնելը ճիշտ չէ և պետք է դրանց ապահովումը ընդհանրական տիրույթում դիտարկել: Ասել կում, որ ես այստեղ կարող եմ պատճենել գրթե ողջ փաստաթուղթը:

Թեմա 2․ Խմբային աշխատանքի իրականացումը ուսումնական առարկայի ուսուցման ընթացքում:

Գործնական աշխատանք 2.
Ներկայացնել խմբային աշխատանքի կազմակերպման սեփական փորձը, նշել հաջողած կետերը, գրել, թե ինչը կփոխեիք կազմակերպման մեջ, եթե կրկին այն պլանավորեիք։


Հաշվի առնելով, որ դասավանդում եմ Ավագ դպրոցի տարբեր ընտրության խմբերում՝ հիմնականում կարևորվում եմ անհատական մոտեցումը, սակայն կաբինետային պարապմունքների իրականացման ընթացքում միշտ խնդիրները վերլուծում ենք խմբով և փորձում եմ բոլորին ներառել այդ քննարկումներում: 

Թեմա 3․ Լաբորատոր և/կամ գործնական, նախագծային աշխատանքների կազմակերպումը ուսումնական առարկայի դասերին
Հատկացվող ժամաքանակը-5 ժամ:

Բովանդակային մասը.

 • Նախագծային ուսուցում (նախագծերի տեսակները, նախագծին ներկայացվող պահանջներ, նախագծի կառուցվածք)։
 • Ճամփորդությամբ ուսուցում (նպատակը, խնդիրները, կազմակերպումը, կրթահամալիրում ճամփորդության կազմակերպման կարգը):

Գործնական աշխատանք 3.

 • Կազմել մեկ նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։
Այս պահին որևէ խմբում նախագծով աշխատելու անհրաժեշտություն չկա․

Թեմա 4․ Միջառարկայական կապերի օգտագործումը և ինտեգրված դասերի կազմակերպումը:

Գործնական աշխատանք 4.


Կազմել ինտեգրված գործունեություններով մեկ նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։

Այս պահին որևէ խմբում նախագծով աշխատելու անհրաժեշտություն չկա․


Թեմա 5․ ՏՀՏ օգտագործումը ուսումնական առարկայի դասարանական և արտադասարանային պարապմունքների ժամանակ      

Վաղուց եմ կարդացել, դիտարկումներ չունեմԹեմա՝ 6 Ուսումնական առարկայի ուսուցման գործընթացում սովորողների արժեհամակարգի ձևավորում

Հատկացվող ժամաքանակը-2ժամ:

Բովանդակային մասը.

Առավոտյան ընդհանուր պարապմուններ,մշակույթ, արժեքներ, նախասիրություններ, հետաքրքրություններ:

Գործնական աշխատանք 6.

 • Անդրադարձ առարկայական չափորոշչով սահմանված հանրակրթության հիմնական ծրագրերի բովանդակության բաղադրիչներից արժեհամակարգի ձևավորման բաղադրիչին:
 • Կարդալ ստորև մեթոդական մշակումները։ Դրանցից մեկը գրախոսել.
 • «Ընդհանուր պարապմունքի կազմակերպման կարգ»

  Մանկավարժությունը իմ պատկերացմամբ:

  «Մանկավարժությունը իմ պատկերացմամբ» հոդվածի մասին:

  Հոդվածում բերված գաղափարների հետ հիմնականում համաձայն եմ, սակայն կարելի էր շատ ավելի ընդգրկուն անդրադառնալ թեմային: Իմ կարծքով չնայած հոդվածում կա անդրադարձ մանկավարժությանը առնչվող մի շարք առաքինությունների, սակայն միևնույն ժամանակ շատ առաքինությունների էլ անդրադարձ չկա: Ամեն դեպքում շարադրանքը շատ անկեղծ երևաց և ես կիսում եմ այդ փիլիսոփայությունը: 

Թեմա 7․ Սովորողների ճանաչողական հմտություններ, գործնական կարողություններ ձևավորող և ստեղծագործական մտածողությունը զարգացնող առաջադրանքների կիրառումը: Հատկացվող ժամաքանակը-2ժամ:
Գործնական աշխատանք 8.

Կրթահամալիրի ավագ դպրոցում գնահատումը իրականացվում է պայմանական ասած «երկփուլ»: 1․ Միավորային (0-10 միավոր), որը իր մեջ ներառում է ներկայություն (2 միավոր), աշխատանքը ուսումնական պարապմունքների ժամանակ (3 միավոր), աշխատանքը բլոգում (1 միավոր), ստուգում (2 միավոր) և անհատական աշխատանքներ (2 միավոր): 2․ Միավորից անցում կրեդիտի 0-3 միավոր՝ 0 կրդեիտ, 4-10՝ 2.5 կրեդիտ:
Ինձ ամբողջովին բավարարում է ներկայացված համակարգը սովորողների գնահատումը կազմակերպելու համար: 


Lրացուցիչ։ Կարդալ, ծանոթանալ։

Թեմա 9․ Դասավանդման ժամանակակից մոտեցումները, մեթոդները և ռազմավարությունները ուսումնական առարկայի համատեքստում 

Հատկացվող ժամաքանակը-5ժամ:

Բովանդակային մասը․

 • «Սովորող-սովորեցնող» նախագիծ
 • անհատականացված ուսուցում, անհատական պլան
 • ինքնակրթության նախագծեր
 • սովորողի ընտրությամբ գործունեություն։

Գործնական աշխատանք 9.

Նայել  մաթեմատիկական ֆլեշմոբի խնդիրները, ներկայացնել լուծումները
Խնդիրներ
:

Ծանոթանալ ստորև նշված հոդվածներին, ուսումնական նյութերին.
«Ավագ դպրոցում սովորողի ինքնակրթության ծրագրի մշակման և իրականացման կարգ»


Լրացուցիչ։ Ծանոթանալ։
Սովորող-սովորեցնող աշխատանքի մեկ օրինակ
Առաջադրում են խնդիրներ սովորղները, ներկայացնում են լուծումները սովորեցնելով ընկերներին։


Լրացուցիչ։ Ծանոթանալ։
Սովորող-սովորեցնող աշխատանքի մեկ օրինակ
Առաջադրում են խնդիրներ սովորղները, ներկայացնում են լուծումները սովորեցնելով ընկերներին։

Ներկայացնում եմ նոյեմբերյան մաթեմատիկական ֆլեշմոբի լուծումները:

Տարիքային հոգեբանություն

 Առաջադրանքներ

Թեմա 1․ Սովորողի   հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները տարիքային տարբեր շրջաններում

Սովորողի հոգեկան զարգացումը, առանձնահատկությունները, ճգնաժամերը՝

 • Կրտսեր դպրոցում
 • Միջին դպրոցում
 • Ավագ դպրցում
 1. Խմբային աշխատանքի արդյունքում  դուրս բերել տարիքային փուլերին բնորոշ առանձնահատկությունները, համեմատել դրանք:
 2. Ըստ տարիքային փուլերի կազմել հոգեկան գործընթացների զարգացման աղյուսակներ:

понедельник, 18 сентября 2023 г.

Գնահատում

 Առաջին պարապմունք․ 3 ժամ 

Ծանոթանում ենք նորմատիվ փաստաթղթերում սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատմանը վերաբերող հատվածներին․ 

 • հանրակրթության մասին ՀՀ օրենք, հոդված 18 1,2 կետերմ հոդված 27, կետ 7։
 • հանրակրթության պետական չափորոշիչ, VI, IX բաժիններ

Գործնական աշխատանք հենվելով սեփական փորձի վրա  պատասխանեք հարցերին

 • ե՞րբ են գնահատում

Գնահատում են սովորողի առաջընթացը նշելու համար։

 • ո՞վ է գնահատում

Գնահատում է ուսուցիչը սովորողին,սովորողը ուսուցչին,սովորողը ինքն իրեն,ծնողը իր երեխայի ուսուցչին։

Դիրքորոշում և արժեք

 Վերապատրաստող մասնագետ՝ Մարիետ Սիմոնյան

Հանդիպման վայրը՝ Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ, պարապմունքի տևողությունը՝ 2 ժամ, հանդիպման ժամը՝ 15։00-17։00

Առաջին պարապմունք

Ժողովրդավարական մշակույթի կարողունակությունների «դիրքորոշում» և «արժեք» բաղադրիչները։

Արժեքներ՝ ժողովրդավարություն, օրենքի և իրավունքի գերակայություն, արդարությունը: Կարդացեք «Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ ժողովրդական մշակույթի համար» փաստաթղթի 1-7-րդ գլուխները:

суббота, 16 сентября 2023 г.

Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում

Առաջադրանքներ

Թեմա 1 (5 ժամ)․ Ուսուցման կառավարման համակարգերի (LMS) ֆունկցիոնալ հնարավորությունները և այդ միջավայրի կիրառումը էլեկտրոնային դասընթացի ստեղծման, կազմակերպման և կառավարման գործընթացում

Գործնական աշխատանք՝

пятница, 15 сентября 2023 г.

Ուսումնական բնագավառի օրենսդրություն

 Ծանոթանալ Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ հոդվածներին։ Ընդգծել անհասկանալի տերմինները, նախադասությունները, պարբերությունները։

Առաջադրանք․ օրենքի ո՞ր հոդվածներում կա «ուսուցիչ» բառը։

«Ուսուցիչ» բառը հանդիպում է ` Օրենքի 3; 11; 17; 19; 25; 26; 29; 30; 38 hոդվածներում:

Հարցարան՝ ինքնաստուգման համար․

 • Դպրոցում աշխատող յուրաքանչյուր մանկավարժական աշխատող ուսուցի՞չ է։ Ինչո՞ւ։

среда, 30 августа 2023 г.

Ամառային ամփոփում

 ՈւղղություններՌազմամարզական ճամբարի ամփոփում

    


    

Ամառային ռազմամարզական ճամբարի 9-րդ հերթափոխին մասնակցեցին ավագ դպրոցի 17 սովորողներ, ովքեր 4 օրյա հագեցած ճամբարային ծրագրով փորձեցին իրենց գիտելիքների և հմտությունների պաշարը ավելացնել:  Ճամաբրային ծրագիրը՝ հաշվի առնելով առկա ռեսուրսներն ու կարողությունները, բավական հագեցած է և բավարարում է ռազմական և ժամանցային հագեցած օրեր ունենալու համար: 9-րդ հերթափոխի սովորողները ճամբարի ընթացքում բավարար պատրաստակամ մասնակցեցին ծրագրի բաղադրիչներով սահմանված գործուեության տեսակներին․

пятница, 18 августа 2023 г.

Օգոստոսյան մանկավարժական ճամբարի անհատական պլան

 Տևողությունը 22.08-31․08

 22 օգոստոս

09:30 - 10:30 Ավագ դպրոցի մանկավարժական խորհրդի հավաք․ նոր ուս․ տարվանն ընդառաջ խնդիրների, հարցերի քննարկում

11:30 - 12:30 առարկայական ծրագրերի հետ կապված շտկումներ, հետազոտական աշխատանքներին առնչվող աշխատանքներ

11:30 - 12:30 ընդմիջում

13:00 - 14:00 աշխատանք մասնախմբում

14:00 ֊ից պարտադիր վերապատրաստման աշխատանքներ՝ անհատական ծրագրով

четверг, 17 августа 2023 г.

Ծրագիր: 10-12 դասարանների մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խմբեր: 2023-2024 ուս․ տարի

  (լրացվող)

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ավագ դպրոցի 10-12 դասարանների մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խմբերի (այսուհետև՝ խմբեր) 2023-2024 ուս․ տարվա ծրագիրը կազմվել է՝ հիմք ընդունելով  «Հանրակրթության պետական չափորոշիչը», «Մաթեմատիկա առարկայի չափորոշիչը», ավագ դպրոցի ուսումնական պլանը՝ իր առանձին բաղադրիչներով, ինչպես նաև ավագ դպրոցում 2022-2023 ուս․ տարում կրթահամալիրի ավագ դպրոցում ներդրված գնահատման նոր համակարգը (գնահատանիշ-կրեդիտ):

Ուսումնական միջավայր

    Խմբերի  հիմնական, ոչ արտագնա պարապմունքները իրականացվում են ուսումնական կաբինետում, որտեղ առկա են ուսումնական գործընթացի կազմակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցներն ու գործիքները՝ անհրաժեշտ քանակի սեղան և աթոռ, գրատախտակ, լուսարձակիչ սարք և դասավանդման համար անհրաժեշտ տպագիր կամ էլեկտրոնային գրականություն:

Մասնակիցները

    Խմբերի ուսումնական գործընթացի կազմակերպիչ դասավանդողը կազմում է խմբերի ուսումնական գործունեության տարեկան ծրագիրը, խմբերի ուսումնական գործունեությանն առնչվող նախագծերն ու առաջադրանքները, որոնք ներկայացնում է սովորողներին և հետևում, որ դրված ուսումնական նպատակները իրականացվեն:

    Խմբերի սովորողները խմբի գործունեությանը մասնակցում են կամավոր և պարտավոր են  իրականացնել նախապես մշակված և հաստատված ծրագրի բաղադրիչներից բխող ուսումնական առաջադրանքներն ու նախագծերը:

   Խմբերի սովորողը պարտավոր է ներկայանալ պարապմունքի անհրաժեշտ ուսումնական պարագաներով՝ պարապմունքի համար առանձնացված տետր, գրիչ, ինչպես նաև անհատական գործիք՝ նոթբուք կամ նեթբուք:

четверг, 10 августа 2023 г.

11-րդ դասարանի մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խմբի ծրագրի բովանդակային բաղադրիչ

Հանրահաշվի և մաթ․ անալիզի տարրեր

Աստիճանային և ցուցչային ֆունկցիաներ

1.1 Բնական ցուցիչով աստիճանային ֆունկցիա
1.2 f(x)=x^(1/n) ֆունկցիան և նրա հատկությունները
1.3 Ցուցչային ֆունկցիա
1.4 Ցուցչային հավասարումներ
1.5 Ցուցչային անհավասարումներ

Լոգարիթմական ֆունկցիա

2.1 Լոգարիթմի սահմանումը
2.2 Լոգարիթմի հիմնական հատկությունները
2.3 Լոգարիթմական ֆունկցիա
2.4 Լոգարիթմական հավասարումներ
2.5 Լոգարիթմական անհավասարումներ


Տրամաբանության տարրեր

3.1 Ասույթներ, դրանց տրամաբանական գումարը, արտադրյալը և ժխտումը
3.2 Հետևություն և համարժեքություն
3.3 Դեդուկտիվ մտահանգում
3.4 Ինդուկտիվ մտահանգում
3.5 Ապացուցում և հերքում: Ապացուցման և հերքման հիմնական մեթոդները

Թվային հաջորդականություն, սահման

4.1 Թվային հաջորդականություն
4.2 Մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդը
4.3  Մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդի այլ կիրառություններ
4.4 Անվերջ փոքրեր
4.5 Թվաբանական գործողություններ անվերջ փոքրերով

4.6 Հաջորդականության սահման, e թիվը
4.7 Սահմանների հածվման օրինակներ

Ֆունկցիայի անընդհատություն: Ածանցյալ

5.1 Ֆունկցիայի անընդհատությունը
5.2 Տարրական ֆունկցիաների անընդհատությունը
5.3 Ակնթարթային արագություն և արագացում
5.4 Ածանցյալ
5.5 Երկու ֆունկցիաների գումարի և արտադրյալի ածանցման կանոնները
5.6 Երկու ֆունկցիաների քանորդի ածանցման կանոնը
5.7 Բարդ ֆունկցիայի ածանցյալը
5.8 Տարրական ֆունկցիաների ածանցյալը
5.9 Ֆունկցիայի գրաֆիկի շոշափող
5.10 Ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերը և ածանցյալը: Կրիտիկական կետեր
5.11 Ֆունկցիայի էքստրեմումները և ածանցյալը

5.12 Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները

5.13 Ֆունկցիայի հետազոտումն ածանցյալի միջոցով
5.14 Երկրորդ կարգի ածանցյալ


Երկրաչափություն

среда, 9 августа 2023 г.

12-րդ դասարանի մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խմբի ծրագրի բովանդակային բաղադրիչ

 1. Թվաբանական առաջադրանքներ
 2. Արտահայտությունների ձևափոխություններ և արժեքների հաշվում  
 3. Հավասարումներ 
 4. Անհավասարումներ
 5. Տեքստային խնդիրներ
 6. Պրոգրեսիաներ
 7. Ֆունկցիաներ
 8. Կոորդինատների մեթոդ
 9. Հարթաչափություն
 10. Տարածաչափություն
 11. Միացություններ

пятница, 30 июня 2023 г.

10-րդ դասարանի մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խմբի բովանդակային բաղադրիչ:

Բովանդակային բաղադրիչ

Հանրահաշիվ և մաթ․ անալիզի տարրեր

1.1 Բնական, ամբողջ և ռացիոնալ թվեր

1.2 Ռացիոնալ թվերի գրառումը տասնորդական կոտորակներով
1.3 Իրական թվեր
1.4 Թվաբանական գործողություններ իրական թվերի հետ
1.5 Իրական թվի n-րդ աստիճանի արմատը
1.6 Իրական թվի ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանը
1,7 Իրական թվի իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանը 

Եռանկյունաչափություն

2.1 Ռադիան դրական և բացասական պտույտներ
2.2 Թվային արգումնետի եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ
2.3 Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները
2.4 Հիմնական եռանկյունաչափական նույնությունները
2.5 Բերման բանաձևերը
2.6 Երկու անկյունների գումարի և տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը
2.7 Կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը
2.8 Կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը
2.9 Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյանլի և գումարի բանաձևերը
2.10 Եռանկյունաչափական արտահայտությունների նույնական ձևափոխություններ

Ֆունկցիա

3.1 Թվային ֆունկցիա
3.2 Ֆունկցիայի գրաֆիկը
3.3 Գործողություններ ֆունկցիաների հետ
3.4 Ֆունկցիայի գրաֆիկի ձևափոխություններ
3.5 Կոտորակագծային ֆունկցիա
3.6 Սահմանափակություն, մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ
3.7 Ֆունկցիայի պարբերականությունը
3.8 Զույգ և կենտ ֆունկցիաներ
3.9 Ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերը և էքստրեմումները
3.10 Ֆունկցիայի հետազոտման ուրվագիծը և գրաֆիկի կառուցումը
3.11 Հակադարձ ֆունկցիան և գրաֆիկը

Թվային արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ և եռանկյունաչափական հավասարումներ

4.1 Սինուս և կոսինուս ֆունկցիաների հատկություններն ու գրաֆիկները
4.2 Տանգենս և կոտանգենս ֆունկցիաների հատկություններն ու գրաֆիկները
4.3 Թվի արկսինուսը, արկկոսինուսը, արկտանգենսը և արկկոտանգենսը
4.4 Պարզագույն եռանկյունաչափական հավասարումների լուծման բանաձևերը
4.5 Եռանկյունաչափական հավասարումներ

Երկրաչափություն


Դասավանդողի բլոգ