вторник, 6 сентября 2022 г.

Մաթեմատիկա 9

Հանրահաշիվ և երկրաչփություն առարկաների բաշխվածությունը ըստ օրերի

Երկուշաբթի - Հանրահաշիվ

Երեքշաբթի - Երկրաչփություն

Չորեքշաբթի - Հանրահաշիվ

Հինգշաբթի - Երկրաչափություն

Ուրբաթ - Հանրահաշիվ

Ուսումնական փետրվար

20 փետրվար- հանրահաշիվ

Թեմա՝ Անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիայի գումարի բանաձև

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 398։ 399 առաջադրանքը


16 փետրվար - երկրաչափություն

Թեմա՝ Շրջանագծի երկարություն։ Շրջանի մակերես։

Առաջադրանքներ․Դասագիրք «Երկրաչափություն 9», կատարել 383։ 385։ 387։ 389։ 391 առաջադրանքները


15 փետրվար- հանրահաշիվ

Թեմա՝ Երկրաչափական պրոգրեսիայի գումարի բանաձև

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 389 - 394 առաջադրանքը

10 փետրվար - երկրաչափություն

Թեմա՝ Քառանկյան մակերեսի հաշվման բանաձև

Առաջադրանքներ․Դասագիրք «Երկրաչափություն 9», կատարել 371։ 373։ 375։ 377։ 379 առաջադրանքները


08 փետրվար - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Թվաբանական պրոգրեսիայի գումարի բանաձև

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 364 - 368 առաջադրանքը


06 փետրվար - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Թվաբանական պրոգրեսիա

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 352 - 358 առաջադրանքը


03 փետրվար - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Թվաբանական պրոգրեսիա

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 346 - 351 առաջադրանքը


02 փետրվար - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Հաջորդականություններ

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 320, 321, 322, 328, 329 առաջադրանքը


01 փետրվար - երկրաչափություն

Թեմա՝ Քառանկյան մակերեսի հաշվման բանաձև

Առաջադրանքներ․Դասագիրք «Երկրաչափություն 9», կատարել 351։ 353։ 355։ 357։ 359 առաջադրանքները


Ուսումնական դեկտեմբեր

14 դեկտեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Ռացիոնալ հավասարումներ կազմելու միջոցով տեքստային խնդիրների լուծումը

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 240, 242, 244,246, 248 առաջադրանքը


12 դեկտեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Ռացիոնալ հավասարումներ

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 231-234 առաջադրանքը


08 դեկտեմբեր - երկրաչափություն

Թեմա՝ Շրջանագծի հատվող լարերի հատկությունները

Առաջադրանքներ․Դասագիրք «Երկրաչափություն 9», կատարել 253։ 255։ 257։ 259։ առաջադրանքները


07 դեկտեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Վերածվող հավասարումներ

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 225-228 առաջադրանքը


06 դեկտեմբեր - երկրաչափություն

Առաջադրանքներ․Դասագիրք «Երկրաչափություն 9», կատարել 245։ 247։ 249։ 251։ առաջադրանքները

05 դեկտեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Վերածվող հավասարումներ

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 220 առաջադրանքը

02 դեկտեմբեր - երկրաչափություն

Առաջադրանքներ․Դասագիրք «Երկրաչափություն 9», կատարել 231։ 232։ 233։ 234։ առաջադրանքները

01 դեկտեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Վերածվող հավասարումներ

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 217-219 առաջադրանքները


Ուսումնական նոյեմբեր

28 նոյեմբեր - երկրաչափություն

Առաջադրանքներ․Դասագիրք «Երկրաչափություն 9», կատարել 224։ 226։ 228։ 230։ առաջադրանքները

27 նոյեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Երկքառակուսային հավասարումներ

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 211-213 առաջադրանքները

17 նոյեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Ոչ խիստ ռացիոնալ անհավասարումներ

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 197-202 առաջադրանքները


16 նոյեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Ոչ խիստ ռացիոնալ անհավասարումներ

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 192-196 առաջադրանքները


15 նոյեմբեր - երկրաչափություն

Թեմա՝  Եռանկյունների նմանության հայտանիշները

Առաջադրանքներ․Դասագիրք «Երկրաչափություն 9», կատարել 181։ 183։ 184։ 185։ 186 առաջադրանքները

14 նոյեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Ռացիոնալ անհավասարումների համակարգեր

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 188-190 առաջադրանքները

11 նոյեմբեր - երկրաչափություն

Թեմա՝  Եռանկյունների նմանության հայտանիշները

Առաջադրանքներ․Դասագիրք «Երկրաչափություն 9», կատարել 172։ 174։ 176։ 178։ 180 առաջադրանքները


09 նոյեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Ռացիոնալ անհավասարումների համակարգեր

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 182-187 առաջադրանքները


08 նոյեմբեր - երկրաչափություն

Թեմա՝  Եռանկյունների նմանության հայտանիշները

Առաջադրանքներ․Դասագիրք «Երկրաչափություն 9», կատարել 163։ 165։ 167։ 169 առաջադրանքները


05 նոյեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Ռացիոնալ անհավասարումներ

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 169-175 առաջադրանքները


04 նոյեմբեր - երկրաչափություն

Թեմա՝  Եռանկյունների նմանությունը

Առաջադրանքներ․Դասագիրք «Երկրաչափություն 9», կատարել 156։ 157։ 159։ 161 առաջադրանքները


03 նոյեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Ռացիոնալ անհավասարումներ

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 164-168 առաջադրանքները


02 նոյեմբեր - երկրաչափություն

Թեմա՝  Համեմատական հատվածներ: Եռանկյունների նմանությունը

Առաջադրանքներ․Դասագիրք «Երկրաչափություն 9», կատարել 148։ 150։ 151։ 153։ 154 առաջադրանքները


01 նոյեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Միջակայքերի եղանակ

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 158, 159, 160, 161 առաջադրանքները

Ուսումնական հոկտեմբեր

19 հոկտեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Միջակայքերի եղանակ

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 155-158 առաջադրանքները


18 հոկտեմբեր - երկրաչափություն

Թեմա՝  Վեկտորների գումարումը և հանումը:

Առաջադրանքներ․Դասագիրք «Երկրաչափություն 9», կատարել 64։ 71։ 73։ 75։ 78 առաջադրանքները


17 հոկտեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Երկրորդ աստիճանի անհավասարման բերվող անհավասարումներ

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 139-143 առաջադրանքները


14 հոկտեմբեր - երկրաչափություն

Թեմա՝  Վեկտորների գումարումը և հանումը:

Առաջադրանքներ․Դասագիրք «Երկրաչափություն 9», կատարել 61։ 63։ 65։ 68։ 70 առաջադրանքները


11 հոկտեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Քառակուսային անհավասարումներ (D<0)

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 127-133 առաջադրանքները


10 հոկտեմբեր - երկրաչափություն

Թեմա՝  Վեկտորի հասկացությունը, վեկտորների հավասարությունը: Վեկտորի տեղադրումը տրված կետից:

Առաջադրանքներ․Դասագիրք «Երկրաչափություն 9», կատարել 47։ 49։ 53։ 55։ 57 առաջադրանքները


09 հոկտեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Քառակուսային անհավասարումներ (D=0)

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 118, 119, 121, 122, 123, 124 առաջադրանքները


08 հոկտեմբեր - երկրաչափություն

Թեմա՝  Շրջանագծի և ուղղի հավասարումները  

Առաջադրանքներ․Դասագիրք «Երկրաչափություն 9», կատարել 32։ 34։ 36։ 38։ 40 առաջադրանքները 07 հոկտեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Քառակուսային անհավասարումներ (D>0)

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 109, 110, 111, 114 առաջադրանքները


 05 հոկտեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Քառակուսային անհավասարումներ

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 106, 107, 108, 113 առաջադրանքները
Ուսումնական սեպտեմբեր

 28 սեպտեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Քառակուսային հավասարումներ

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 8", կատարել 591-595 առաջադրանքները27 սեպտեմբեր - երկրաչափություն

Թեմա՝  Կոորդինատային հարթություն, հատվածի միջնակետի կոորդինատները  

Առաջադրանքներ․Դասագիրք «Երկրաչափություն 9», կատարել 8,10, 12,14 առաջադրանքները

Կրկնության առաջադրանքներ․ Դասագիրք"Երկրաչափություն 7", պատասխանեք 2-րդ գլխի հարցերին (էջ 60),  կատարել 193, 194, 195 ( էջ 61)


 26 սեպտեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Քառակուսային եռանդամ

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 1-5 առաջադրանքները22 սեպտեմբեր - երկրաչափություն

Թեմա՝  Կոորդինատային հարթություն, հատվածի միջնակետի կոորդինատները  

Առաջադրանքներ․Դասագիրք «Երկրաչափություն 9», կատարել 2, 4, 6 առաջադրանքները

Կրկնության առաջադրանքներ․ Դասագիրք"Երկրաչափություն 7", պատասխանեք 2-րդ գլխի հարցերին (էջ 60),  կատարել 184; 186; 188; 190։ 192 ( էջ 61)


 20 սեպտեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝ Թվային ֆունկցիա

Առաջադրանքներ՝ Դասագիրք "Հանրահաշիվ 9", կատարել 1-5 առաջադրանքները


18 սեպտեմբեր - երկրաչափություն

Թեմա՝  Հավասար եռանկյուններ (կրկնություն)

Առաջադրանքներ․ Դասագիրք"Երկրաչափություն 7", պատասխանեք 2-րդ գլխի հարցերին (էջ 60),  կատարել 184; 186; 188; 190։ 192 ( էջ 61)

 17 սեպտեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝  Թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների, ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար, ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ (կրկնություն)

Առաջադրանքներ

1 Համեմատել կոտորակները

2 Կրճատել կոտորակները


 12 սեպտեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝  Թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների, ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար, ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ (կրկնություն)

Առաջադրանքներ
8 սեպտեմբեր - երկրաչափություն

Թեմա՝  Երկրաչափական սկզբնական տեղեկություններ (կրկնություն)

Առաջադրանքներ․ Դասագիրք"Երկրաչափություն 7", պատասխանեք  հարցերին (էջ 30),  կատարել 90; 92; 94; 96։ 97 ( էջ 31)


6 սեպտեմբեր - երկրաչափություն

Թեմա՝  Երկրաչափական սկզբնական տեղեկություններ (կրկնություն)

Առաջադրանքներ․ Դասագիրք"Երկրաչափություն 7", պատասխանեք  հարցերին (էջ 30),  կատարել 81; 83; 85; 87։ 89 ( էջ 31)


 5 սեպտեմբեր - հանրահաշիվ

Թեմա՝  Բնական թվեր, գումարում, հանում, բազմապատկում, բաժանում, աստիճան, թվային արտահայտություններ (կրկնություն)

Առաջադրանքներ

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Դասավանդողի բլոգ