среда, 17 апреля 2019 г.

Որոշ հետևանքներ աքսիոմներից

Եռաչափ պատկեր և երկրաչափական մարմին


Տարածաչափության աքսիոմները

Տարածաչափության առարկան


Տարածաչափություն


Նախագիծ 1. Տարածաչափության առարկան:
Նախագիծ . Ուղիղների և հարթությունների զուգահեռությունը:

Նախագիծ 4. Բազմանիստեր:

Դասավանդողի բլոգ