вторник, 29 августа 2017 г.

Նախագծերով ուսուցում: Սեպտեմբեր 4-8
Միջին դպրոց, 7-րդ դասարան

Geogebra գործիքը և դրա հնարավորությունները:

Նախագծի նպատակն է միջին դպրոցի 7-րդ դասարանի սովորողներին ներկայացնել Geogebra գործիքը, դրա կիրառությունները հանրահաշվական և երկրաչափական խնդիրների լուծման ժամանակ

Դասավանդող. ներկայացնում է Geogebra գործիքը, դրա հնարավորությունները, սովորողներին ուղարկում է գործիքի օգնությամբ արդեն պատրաստի առարկայական տեսադասը, տալիս առաջադրանքներ, հետևում դրանց կատարման ընթացքին, ստուգում կատարված առաջադրանքները, հետևում, որ արդյունքները հրապարակվեն սովորողների անհատական ուսումնական բլոգերում,
Սովորող: Սովորողը ուսումնական պարապմունքներին ներկայանում է մեդիագործիքով (նոթբուք կամ նեթբուք), բլոգում բացում Մաթեմատիկա բաժին՝ Հանրահաշիվ և Երկրաչափություն առանձնացված բաժիններով, ծանոթանում է Geogera ծրագրին, գործիքի օգնությամբ կատարում դասավանդողից ստացված առաջադրանքները և արդյունքները հրապարակում բլոգում:


Դասավանդողի բլոգ