понедельник, 27 ноября 2017 г.

Ուսումնական դեկտեմբեր

Սովորողների անհատական աշխատանքների ամփոփումը բլոգերում
7-րդ դասարան 
 Հանրահաշվի բաղադրիչ
  • Միանդամներ, 
  • Բազմանդամներ,
Երկրաչափության բաղադրիչ
  • Նախնական երկրաչափական տեղեկություններ
  • Եռանկյուն: Հավասար պատկերներ
9-րդ դասարան
  • Հաջորդականություններ: Թվաբանական և երկրաչափական պրոգրեսիաներ
  • Նման պատկերներ: Եռանկյունների նմանության հայտանիշները
10-րդ դասարան  ՏնտեսագիտությունԴասավանդողի բլոգ