понедельник, 28 ноября 2016 г.

«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ»


«ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԹՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐ»


«ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՀԱՇՎԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»


«ԱՆԱԼԻՏԻԿ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ»


среда, 19 октября 2016 г.

Անհատական պլան

Մանկավարժական աշխատողների աշնանային ճամբար
Անհատական ուսումնական պլան

24/11 երկուշաբթի

09:00 - 09:30 Պարատուն
09:30-10:00   Ընդհանուր պարապմունք
10:05 - 12:30 Առցանաց դաս Մաթեմատիկա (Քոլեջ 1-ին և 3-դ կուրս)
12:30 - 13:00 Ընդմիջում
13:00 - 15:00 Մաթեմատիկայի լրացուցիչ կրթությամբ խումբ 12-րդ դաս
15:00 - 16:00 Բլոգավարություն

25/11 երեքշաբթի

09:00 - 09:30 Պարատուն
09:30 - 10:00  Ընդհանուր պարապմունք
10:05 - 12:30  Առցանաց դաս Տնտեսագիտություն (Նախադպրոցական 3-րդ կուրս)
12:30 - 13:00 Ընդմիջում
13:00 - 15:00 Մաթեմատիկայի լրացուցիչ կրթությամբ խումբ 12-րդ դաս
15:00 - 16:00 Բլոգավարություն

26/11 չորեքշաբթի

09:00 - 09:30 Պարատուն
09:30 - 10:00   Ընդհանուր պարապմունք
12:30 - 13:00 Ընդմիջում
13:00 - 15:00 Մաթեմատիկայի լրացուցիչ կրթությամբ խումբ 12-րդ դաս
15:00 - 16:00 Բլոգավարություն

27/11 հինգշաբթի

09:00 - 09:30 Պարատուն
09:30 - 10:00   Ընդհանուր պարապմունք
12:30 - 13:00 Ընդմիջում
13:00 - 15:00 Մաթեմատիկայի լրացուցիչ կրթությամբ խումբ 12-րդ դաս
15:00 - 16:00 Բլոգավարություն

28/11
09:00 - 09:30 Պարատուն
09:30 - 10:00  Ընդհանուր պարապմունք
10:05 - 12:30 Առցանաց դաս Մաթեմատիկա (Քոլեջ 1-ին և 3-դ կուրս)
12:30 - 13:00 Ընդմիջում
13:00 - 15:00 Մաթեմատիկայի լրացուցիչ կրթությամբ խումբ 12-րդ դաս
15:00 - 16:00 Բլոգավարություն

воскресенье, 16 октября 2016 г.

1.8 Քառակուսայինի բերվող հավասարումներ: Երկքառակուսային հավասարումներ


1.7 Քառակուսային եռանդամի վերլուծումը գծային արտադրիչների

1.6 Վիետի Թեորեմը: Վիետի թեորեմի հակադարձ թեորեմը

1.4 Թերի քառակուսային հավասարումներ

1.1 Քառակուսային եռանդամ

Հանրահաշիվ 9: Բովանդակություն


1. Քառակուսային եռանդամներ

1.1 Քառակուսային եռանդամ
1.2 Լրիվ քառակուսու առանձնացումը
1.3 Քառակուսային հավասարումներ
1.4 Թերի քառակուսային հավասարումներ
1.5 Բերված տեսքի քառակուսային հավասարումներ
1.6 Վիետի թեորեմ և Վիետի թեորեմի հակադարձ թեորեմ
1.7 Քառակուսային եռանդամի վերլուծումը գծային արտադրիչների
1.8 Քառակուսայինի բերվող հավասարումներ: Երկքառակուսային հավասարումներ
1.9 Քառակուսային անհավասարումներ: Անհավասարումների լուծման եղանակները

Քառակուսային եռանդամ


Առարկայական ծրագրեր 2016-2017

Հանրահաշիվ 9

Ընդհանուր նկարագիր
Գնահատաման կարգ

Երկրաչափություն 9

Ընդհանուր նկարագիր
Բովանդակություն
Գնահատաման կարգ

Քոլեջ 1-ին կուրս

«Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» առարկայի ծրագիր


Դասավանդողի բլոգ