воскресенье, 16 октября 2016 г.

Հանրահաշիվ 9: Բովանդակություն


1. Քառակուսային եռանդամներ

1.1 Քառակուսային եռանդամ
1.2 Լրիվ քառակուսու առանձնացումը
1.3 Քառակուսային հավասարումներ
1.4 Թերի քառակուսային հավասարումներ
1.5 Բերված տեսքի քառակուսային հավասարումներ
1.6 Վիետի թեորեմ և Վիետի թեորեմի հակադարձ թեորեմ
1.7 Քառակուսային եռանդամի վերլուծումը գծային արտադրիչների
1.8 Քառակուսայինի բերվող հավասարումներ: Երկքառակուսային հավասարումներ
1.9 Քառակուսային անհավասարումներ: Անհավասարումների լուծման եղանակները

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Դասավանդողի բլոգ