четверг, 30 сентября 2021 г.

Հաշվետվություն սեպտեմբեր

9-րդ դասարան, հանրակրթական բաղադրիչ

суббота, 18 сентября 2021 г.

Ուսումնական սեպտեմբեր 11

Թեմա 1։ Աստճանային ֆունկցիա։ Բնական ցուցիչով աստիճանային ֆունկցիա

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 22․09․2021

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 3-6

Առաջադրանքներ՝ պատասխել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 5) , կատարել 1-8 առաջադրանքները (էջ 5-6)

 Թեմա 2։ f(x)=x^1/n ֆունկցիան և նրա հատկությունները։ 

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 26․09 - 01․10

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 6-8 

Առաջադրանքներ՝ պատասխել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 7) , կատարել 9-16 առաջադրանքները (էջ 8)


 


среда, 8 сентября 2021 г.

Ուսումնական սեպտեմբեր, 9

Սեպտեմբեր 26 - Երկրաչափություն

Թեմա՝ Ուղիղ, հատված, ճառագայթ, անկյուն

Առաջադրանքներ․ Դասագիրք"Երկրաչափություն 7", կատարել 184;  185; 186; 187

Սեպտեմբեր 27 - Հանրահաշիվ

Թեմա. Միանդամներ,  բազմանդամներ, բնական ցուցիչով աստճան

Առաջադրանքներ

пятница, 3 сентября 2021 г.

Հեռավար ուսուցման աշխատակարգ

 Դասավանդող: 

  • Կազմում և սովորողներին է ներկայացնում ուսումնասիրվող նյութի տեսությունը և առաջադրանքները,
  •  պարզաբանում առաջադրանքների կատարման ընթացքը, ժամկետները ու  անհրաժեշտ գործիքները,
  • ստուգում սովորողների կատարած առաջադրանքներն ու անհրաժեշտության դեպքում տալիս լրացուցիչ պարզաբանումներ,
  • յուրաքանչյուր ամիս ամփոփում է հեռավար ուսուցման աշխատանքները՝ գնահատելով նաև յուրաքանչյուր սովորողի ուսումնական գործունեության արդյունքները

Դասավանդողի բլոգ