пятница, 5 февраля 2021 г.

Թվային հաջորդականություններ

 Թեմատիկ հարցաշար

1. Ի՞նչ է թվային հաջորդականությունը

Ո՞րն են անվանում հաջորդականության n-րդ կամ ընդհանուր անդամ:

Ինչպե՞ս է կոչվում հաջորդականության անկախ փոփոխականը:

Հաջորդականության տրման ի՞նչ եղանակներ գիտեք:

Ե՞րբ են ասում, որ հաջորդականությունը՝  աճող է, նվազող է, սահմանափակ է, հաստատուն է:

Առաջադրանքներ: Դասագիրք 84 էջ, 253 - 272

Թույնի խնդիր


 

четверг, 4 февраля 2021 г.

Ալ-Կաշի խնդիրը

  Մեկ ամսվա (երեսուն օր) համար աշխատողին պետք է վճարեին տասը դինար և մեկ շոր: Բայց նա աշխատեց ընդամենը երեք օր և ստացավ միայն մեկ շոր: Ինչքա՞ն արժե շորը:

(Պատմական. Ալ-Կաշի, 15-րդ դար)

Սագերի խնդիրը

 Հինավուրց, 16-րդ դար: Թռչում էր սագերի երամը, երբ հանդիպեց մեկ սագ և ասաց. <<- Բարև 100 սագեր: - Մենք հարյուր չենք. մենք էլի մեր չափ, մեր կեսի չափ, մեր քառորդի չափ ու մեկ էլ դու՝ կլինենք հարյուր, - պատասխանեցին երամի սագերը>>: Քանի՞ սագ կար երամում:

Բերված տեսքի քառակուսային հավասարումներ

Քառակուսային հավասարումներ

Դասավանդողի բլոգ