суббота, 23 сентября 2023 г.

Հեռավար 11

Պարապմունք 14։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Լոգարիթմի հիմնական հատկությունները

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 10․12

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 22-26

Առաջադրանքներ: Կատարել 70-76 առաջադրանքները (էջ 25-26) (յուրաքանչյուր առաջադրանքից առնվազն 3 օրինակ):


Պարապմունք 13։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Լոգարիթմի հիմնական հատկությունները

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 05․12

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 22-26

Առաջադրանքներ:Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 24), կատարել 64-69 առաջադրանքները (էջ 25) (յուրաքանչյուր առաջադրանքից առնվազն 2 օրինակ):


Պարապմունք 12։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Լոգարիթմի սահմանումը

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 30․11

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 20-22

Առաջադրանքներ:Կատարել 59-63 առաջադրանքները (էջ 22):


Պարապմունք 11։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Լոգարիթմի սահմանումը

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 23․11

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 20-22

Առաջադրանքներ:Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 21), կատարել 55-58 առաջադրանքները (էջ 22):


Պարապմունք 10։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Ցուցչային անհավասարումներ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 18․11

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 16-19

Առաջադրանքներ: Կատարել 47-52 առաջադրանքները (էջ 19), (յուրաքանչյուր առաջադրանքից առնվազն 3 օրինակ)


Պարապմունք 9։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Ցուցչային անհավասարումներ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 11․11

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 16-19

Առաջադրանքներ՝ պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 18), կատարել 41-46 առաջադրանքները (էջ 18-19), յուրաքանչյուր առաջադրանքից առնվազն 2 օրինակ)


Պարապմունք 8։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Ցուցչային հավասարումներ։ 

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 06․11

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 11-15

Առաջադրանքներ՝ կատարել 34-40 առաջադրանքները (էջ 15, յուրաքանչյուր առաջադրանքից առնվազն 2 օրինակ)


Պարապմունք 7։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Ցուցչային հավասարումներ։ 

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 01․11

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 11-15

Առաջադրանքներ՝ պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 14), կատարել 27-33 առաջադրանքները (էջ 14-15, յուրաքանչյուր առաջադրանքից առնվազն 3 օրինակ)


Պարապմունք 6։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Ցուցչային ֆունկցիա։ 

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 27․10

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 8-11

Առաջադրանքներ՝ կատարել 22-26 առաջադրանքները (էջ 10-11)


Պարապմունք 5։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Ցուցչային ֆունկցիա։ 

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 21․10

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 8-11

Առաջադրանքներ՝ պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 9), կատարել 17-21 առաջադրանքները (էջ 10)


Պարապմունք 4։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ f(x)=x^1/n ֆունկցիան և նրա հատկությունները։ 

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 16․10

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 6-8

Առաջադրանքներ՝ Կատարել 12-16 առաջադրանքները (էջ 8)


Պարապմունք 3։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ f(x)=x^1/n ֆունկցիան և նրա հատկությունները։ 

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 11․10

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 6-8

Առաջադրանքներ՝ պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 7), կատարել 9-11 առաջադրանքները (էջ 7-8)

 

 Պարապմունք 2։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Աստճանային ֆունկցիա։ Բնական ցուցիչով աստիճանային ֆունկցիա

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 03․10

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս էջ 3-6

Առաջադրանքներ։ Կատարել 4-8 առաջադրանքները (էջ 6) 


 Պարապմունք 1։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Աստճանային ֆունկցիա։ Բնական ցուցիչով աստիճանային ֆունկցիա

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 26․09

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս էջ 3-6

Առաջադրանքներ՝ պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 5), կատարել 1-3 առաջադրանքները (էջ 5-6)

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Դասավանդողի բլոգ