суббота, 23 сентября 2023 г.

Հեռավար 11

Պարապմունք 37։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Տարրական ֆունկցիաների ածանցյալները

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 10․06

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 92-95

Առաջադրանքներ: Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 94), Կատարել 266 - 269 առաջադրանքները (էջ 94)


Պարապմունք 36։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Երկու ֆունկցիաների քանորդի և բարդ ֆունկցիայի ածանցման կանոնները

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 22․05

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 89-92

Առաջադրանքներ: Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 90), Կատարել 254 - 258 առաջադրանքները (էջ 91)


Պարապմունք 35։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Երկու ֆունկցիաների գումարի և արտադրյալի ածանցման կանոնները

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 14․05

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 84-87

Առաջադրանքներ: Կատարել 248 - 253 առաջադրանքները (էջ 88-89)


Պարապմունք 34։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Երկու ֆունկցիաների գումարի և արտադրյալի ածանցման կանոնները

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 07․05

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 87-89

Առաջադրանքներ: Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 88), Կատարել 243 - 247 առաջադրանքները (էջ 88)


Պարապմունք 33։ Հանրահաշիվ 

Թեմա։ Ածանցյալ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 27․04

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 84-87

Առաջադրանքներ: Կատարել 238 - 242 առաջադրանքները (էջ 87)


Պարապմունք 32։ Հանրահաշիվ 

Թեմա։ Ածանցյալ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 22․04

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 84-87

Առաջադրանքներ: Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 87), Կատարել 231 - 237 առաջադրանքները (էջ 86-87)


Պարապմունք 31։ Հանրահաշիվ 

Թեմա։ Ակնթարթային արագություն և արագացում

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 13․04

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 81-84

Առաջադրանքներ: Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 83), Կատարել 223 - 226 առաջադրանքները (էջ 83)


Պարապմունք 30։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Տարրական ֆունկցիաների անընդհատությունը:

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 06․04

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 78-80

Առաջադրանքներ:  Կատարել 220-222 առաջադրանքները (էջ 80)


Պարապմունք 29։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Տարրական ֆունկցիաների անընդհատությունը:

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 01․04

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 78-80

Առաջադրանքներ: Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 80), Կատարել 218, 219 առաջադրանքները (էջ 80)


Պարապմունք 28։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Ֆունկցիայի անընդհատությունը:

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 27․03

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 74-77

Առաջադրանքներ: Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 76), Կատարել 209-212 առաջադրանքները (էջ 77)


Պարապմունք 27։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Սահմանների հաշվման օրինակներ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 21․03

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 70-73

Առաջադրանքներ: Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 72), Կատարել 201-204 առաջադրանքները (էջ 73)


Պարապմունք 26։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Հաջորդականության սահման, e թիվը

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 16․03

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 65-70

Առաջադրանքներ: Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 69), Կատարել 190-194 առաջադրանքները (էջ 69)


Պարապմունք 25։ Հանրահաշիվ

Թեմա։  Գործողություններ անվերջ փոքրերով

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 02․03

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 62-65

Առաջադրանքներ: Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 64), Կատարել 182-185 առաջադրանքները (էջ 64)


Պարապմունք 24։ Հանրահաշիվ

Թեմա։  Անվերջ փոքրեր

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 23.02

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 58-62

Առաջադրանքներ: Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 60), Կատարել 172-176 առաջադրանքները (էջ 61)


Պարապմունք 23։ Հանրահաշիվ

Թեմա։  Մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդը

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 17․02

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 51-58

Առաջադրանքներ: Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 56), Կատարել 150-154 առաջադրանքները (էջ 56)


Պարապմունք 22։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Թվային հաջորդականություններ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 10․02

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 48-51

Առաջադրանքներ: Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 50), Կատարել 142-144 առաջադրանքները (էջ 50)


Պարապմունք 21։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Լոգարիթմական անհավասարումներ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 04․02

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 33-37

Առաջադրանքներ:Կատարել 107-109 առաջադրանքները (էջ 36-37)


Պարապմունք 20։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Լոգարիթմական անհավասարումներ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 26․01

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 33-37

Առաջադրանքներ: Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 36), կատարել 104-106 առաջադրանքները (էջ 36)


Պարապմունք 19։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Լոգարիթմական հավասարումներ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 21․01

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 29-33

Առաջադրանքներ: Կատարել 98-103 առաջադրանքները (էջ 33)


Պարապմունք 18։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Լոգարիթմական հավասարումներ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 15․01

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 29-33

Առաջադրանքներ: Կատարել 92-97 առաջադրանքները (էջ 32-33)


Պարապմունք 17։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Լոգարիթմական հավասարումներ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 10․01

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 29-33

Առաջադրանքներ: Պատասխանել «Հասկացել եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 32), կատարել 88-91 առաջադրանքները (էջ 32)


Պարապմունք 16։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Լոգարիթմական ֆունկցիա

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 27․12

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 26-29

Առաջադրանքներ: Կատարել 82-87 առաջադրանքները (էջ 29)


Պարապմունք 15։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Լոգարիթմական ֆունկցիա

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 16․12

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 26-29

Առաջադրանքներ: Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 28), կատարել 77-81 առաջադրանքները (էջ 28-29)


Պարապմունք 14։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Լոգարիթմի հիմնական հատկությունները

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 10․12

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 22-26

Առաջադրանքներ: Կատարել 70-76 առաջադրանքները (էջ 25-26) (յուրաքանչյուր առաջադրանքից առնվազն 3 օրինակ):


Պարապմունք 13։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Լոգարիթմի հիմնական հատկությունները

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 05․12

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 22-26

Առաջադրանքներ:Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 24), կատարել 64-69 առաջադրանքները (էջ 25) (յուրաքանչյուր առաջադրանքից առնվազն 2 օրինակ):


Պարապմունք 12։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Լոգարիթմի սահմանումը

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 30․11

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 20-22

Առաջադրանքներ:Կատարել 59-63 առաջադրանքները (էջ 22):


Պարապմունք 11։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Լոգարիթմի սահմանումը

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 23․11

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 20-22

Առաջադրանքներ:Պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 21), կատարել 55-58 առաջադրանքները (էջ 22):


Պարապմունք 10։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Ցուցչային անհավասարումներ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 18․11

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 16-19

Առաջադրանքներ: Կատարել 47-52 առաջադրանքները (էջ 19), (յուրաքանչյուր առաջադրանքից առնվազն 3 օրինակ)


Պարապմունք 9։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Ցուցչային անհավասարումներ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 11․11

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 16-19

Առաջադրանքներ՝ պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 18), կատարել 41-46 առաջադրանքները (էջ 18-19), յուրաքանչյուր առաջադրանքից առնվազն 2 օրինակ)


Պարապմունք 8։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Ցուցչային հավասարումներ։ 

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 06․11

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 11-15

Առաջադրանքներ՝ կատարել 34-40 առաջադրանքները (էջ 15, յուրաքանչյուր առաջադրանքից առնվազն 2 օրինակ)


Պարապմունք 7։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Ցուցչային հավասարումներ։ 

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 01․11

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 11-15

Առաջադրանքներ՝ պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 14), կատարել 27-33 առաջադրանքները (էջ 14-15, յուրաքանչյուր առաջադրանքից առնվազն 3 օրինակ)


Պարապմունք 6։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Ցուցչային ֆունկցիա։ 

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 27․10

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 8-11

Առաջադրանքներ՝ կատարել 22-26 առաջադրանքները (էջ 10-11)


Պարապմունք 5։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Ցուցչային ֆունկցիա։ 

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 21․10

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 8-11

Առաջադրանքներ՝ պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 9), կատարել 17-21 առաջադրանքները (էջ 10)


Պարապմունք 4։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ f(x)=x^1/n ֆունկցիան և նրա հատկությունները։ 

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 16․10

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 6-8

Առաջադրանքներ՝ Կատարել 12-16 առաջադրանքները (էջ 8)


Պարապմունք 3։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ f(x)=x^1/n ֆունկցիան և նրա հատկությունները։ 

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 11․10

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք «Հանրահաշիվ 11», էջ 6-8

Առաջադրանքներ՝ պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 7), կատարել 9-11 առաջադրանքները (էջ 7-8)

 

 Պարապմունք 2։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Աստճանային ֆունկցիա։ Բնական ցուցիչով աստիճանային ֆունկցիա

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 03․10

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս էջ 3-6

Առաջադրանքներ։ Կատարել 4-8 առաջադրանքները (էջ 6) 


 Պարապմունք 1։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Աստճանային ֆունկցիա։ Բնական ցուցիչով աստիճանային ֆունկցիա

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 26․09

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս էջ 3-6

Առաջադրանքներ՝ պատասխանել <<Հասկացել եք դասը>> ներքո տրված հարցերին (էջ 5), կատարել 1-3 առաջադրանքները (էջ 5-6)

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Դասավանդողի բլոգ