суббота, 23 сентября 2023 г.

Հեռավար 10

Պարապմունք 37։ Հանրահաշիվ

Թեմա: Ֆունկցիայի հետազոտման ուրվագիծը և գրաֆիկի կառուցումը:

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 10․06

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 94-96

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 95) կատարել 269-271 առաջադրանքները (էջ 95-96)


Պարապմունք 36։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերը և էքստրեմումները

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 22․05

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 89-93

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 92) կատարել 259-263 առաջադրանքները (էջ 92-93)


Պարապմունք 35։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Զույգ և կենտ ֆունկցիաներ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 14․05

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 86-89

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 87) կատարել 252-254 առաջադրանքները (էջ 88)


Պարապմունք 34։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Ֆունկցիայի պարբերականությունը

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 07․05

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 83-86

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 85) կատարել 245-247 առաջադրանքները (էջ 85)


Պարապմունք 33։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Սահմանափակություն, մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ:

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 27․04

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 81-83

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 82) կատարել 236-239 առաջադրանքները (էջ 82-83)


Պարապմունք 32։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Կոտորակագծային ֆունկցիա:

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 22․04

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 77-80

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 79) կատարել 231-232 առաջադրանքները (էջ 80)


Պարապմունք 31։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Ֆունկցիայի գրաֆիկի ձևափոխություններ:

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 13.04

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 69-77

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 75) կատարել 220-222 առաջադրանքները (էջ 75)


Պարապմունք 30։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Գործողություններ ֆունկցիաների հետ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 06․04

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 67-69

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 68) կատարել 214։ 215 առաջադրանքները (էջ 68-69)


Պարապմունք 29։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Թվային ֆունկցիա

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 01․04

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 58-62

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 60) կատարել 190-194 առաջադրանքները (էջ 60-61)


Պարապմունք 28։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Եռանկյունաչափական արտահայտությունների նույնական ձևափոխություններ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 27․03

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 55-57

Առաջադրանքներ՝  կատարել 180-184 առաջադրանքները (էջ 56)


Պարապմունք 27։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Եռանկյունաչափական արտահայտությունների նույնական ձևափոխություններ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 21․03

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 55-57

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 55) կատարել 176-179 առաջադրանքները (էջ 56)


Պարապմունք 26։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արտադրյալի և գումարի բանաձևերը

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 16․03

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 52-54

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 53) կատարել 161-165 առաջադրանքները (էջ 53-54)


Պարապմունք 25։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Կես անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 02․03

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 49-51

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 50) կատարել 152-155 առաջադրանքները (էջ 50-51)


Պարապմունք 24։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 23․02

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 46-49

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 47) կատարել 138-144 (յուրաքանչյուր առաջադրանքից առնվազն 2 օրինակ) առաջադրանքները (էջ 47-48)


Պարապմունք 23։ Հանրահաշիվ

Թեմա: Երկու անկյունների գումարի և տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը։

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 17․02

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 42-46

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 44) կատարել 126-131 առաջադրանքները (էջ 45)


Պարապմունք 22։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Բերման բանաձևերը

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 10․02

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 37-42

Առաջադրանքներ՝  կատարել 121-125 առաջադրանքները (էջ 30)


Պարապմունք 21։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Բերման բանաձևերը

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 04․02

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 37-42

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 40) կատարել 117-120 առաջադրանքները (էջ 40-41)


Պարապմունք 20։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Հիմնական եռանկյունաչափական նույնությունները

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 26․01

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 34-37

Առաջադրանքներ՝  կատարել 110։ 112-116 առաջադրանքները (էջ 36-37)


Պարապմունք 19։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Հիմնական եռանկյունաչափական նույնությունները

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 21․01

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 34-37

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 35) կատարել 102։ 104։ 106։ 108։ 109 առաջադրանքները (էջ 35-36)


Պարապմունք 18։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները՝ ըստ քառորդների

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 15․01

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 30-34

Առաջադրանքներ՝  կատարել 96-101 առաջադրանքները (էջ 33-34)


 Պարապմունք 17։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների նշանները՝ ըստ քառորդների

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 10․01

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 30-34

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 32) կատարել 92-95 առաջադրանքները (էջ 33)


 Պարապմունք 16։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Թվային արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաները

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 27․12

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 27-30

Առաջադրանքներ՝  կատարել 86-91 առաջադրանքները (էջ 30)


Պարապմունք 15։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Թվային արգումենտի եռանկյունաչափական ֆունկցիաները

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 16․12

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 27-30

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 29) կատարել 82-85 առաջադրանքները (էջ 29-30)


Պարապմունք 14։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Ռադիան: Դրական և բացասական պտույտներ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 10․12

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 23-27

Առաջադրանքներ՝ կատարել 75-81 առաջադրանքները (էջ 25-26)


Պարապմունք 13։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Ռադիան: Դրական և բացասական պտույտներ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 05․12

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 23-27

Առաջադրանքներ՝  պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 25) կատարել 69-74 առաջադրանքները (էջ 25-26)


Պարապմունք 12։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Իրական թվի իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանը

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 30․11

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 19-22

Առաջադրանքներ՝ կատարել 64-68 առաջադրանքները (էջ 21-22)


Պարապմունք 11։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Իրական թվի իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանը

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 23․11

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 19-22

Առաջադրանքներ՝ պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 21) կատարել 61-63 առաջադրանքները (էջ 21)


Պարապմունք 10։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Իրական թվի ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանը

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 18․11

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 17-19

Առաջադրանքներ՝ կատարել 57-60 առաջադրանքները (էջ 19)


Պարապմունք 9։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Իրական թվի ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանը

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 11․11

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 17-19

Առաջադրանքներ՝ պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 18) կատարել 54-56 առաջադրանքները (էջ 18 - 19)


Պարապմունք 8։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Իրական թվի n-րդ աստիճանի արմատ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 06․11

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 14-17

Առաջադրանքներ՝  կատարել 49-53 առաջադրանքները (էջ 17)


 Պարապմունք 7։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Իրական թվի n-րդ աստիճանի արմատ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 01․11

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 14-17

Առաջադրանքներ՝ պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 16) կատարել 44-48 առաջադրանքները (էջ 16 - 17)


Պարապմունք 6։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Թվաբանական գործողություններ իրական թվերի հետ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 27․10

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 11-14

Առաջադրանքներ՝  կատարել 37-43 առաջադրանքները (էջ 13 - 14)


Պարապմունք 5։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Թվաբանական գործողություններ իրական թվերի հետ

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 21․10

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 11-14

Առաջադրանքներ՝ պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 13) , կատարել 31-36 առաջադրանքները (էջ 13 - 14)


 Պարապմունք 4։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Իրական թվեր

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 16․10

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 9-11

Առաջադրանքներ ։ Կատարել 24-30 առաջադրանքները (էջ 11)


 Պարապմունք 3։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Իրական թվեր

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 11․10

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 9-11

Առաջադրանքներ՝ պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 10) , կատարել 18-23 առաջադրանքները (էջ 10-11)


Պարապմունք 2։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Բնական, ամբողջ և ռացիոնալ թվեր

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 03․10

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 3-7

Առաջադրանքներ։ Կատարել 9-15 առաջադրանքները (էջ 7)

 

 Պարապմունք 1։ Հանրահաշիվ

Թեմա։ Բնական, ամբողջ և ռացիոնալ թվեր

Առաջադրանքների կատարման վերջնաժամկետ՝ 26․09

Տեսությունը և առաջադրանքները՝ տե՛ս դասագիրք էջ 3-7

Առաջադրանքներ՝ պատասխանել «Հասկացե՞լ եք դասը» ներքո տրված հարցերին (էջ 6) , կատարել 1-8 առաջադրանքները (էջ 6-7)

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Դասավանդողի բլոգ