пятница, 20 октября 2023 г.

Աշնանային մանկավարժական ճամբար

  Ուղղություններ

  • Մանկավարժական ընդհանուր պարապմունք
  • Մանկավարժական խորհրդի հավաք
  • Քննարկում մասնախմբում
  • Աշխատանքներ գնահատման մատյանում
  • Հետազոտական աշխատանքների հետ կապված աշխատանք
  • Սովորողների անհատական աշխատանքներ


23 հոկտեմբեր

09:20 - 09:55 Մանկավարժական խորհրդի հավաք

10:00 - 10:30 Մանկավարժական ընդհանուր պարապմունք

10:40 - 11:40 Քննարկում մասնախմբում

11:30 - 12:30 Սովորողների գնահատում

12:30 - 13:00 Ընդմիջում

13:30 - 14:20 Կաբինետի խնամք


24 հոկտեմբեր

09:20 - 09:55 Մանկավարժական խորհրդի հավաք

10:00 - 10:30 Մանկավարժական ընդհանուր պարապմունք

10:40 - 11:40 Քննարկում մասնախմբում

11:30 - 12:30 Հեռավար սովորողների գնահատում

12:30 - 13:00 Ընդմիջում

13:30 - 14:20 Հետազոտական աշխատանքներ


25 հոկտեմբեր

09:20 - 09:55 Մանկավարժական խորհրդի հավաք

10:00 - 10:30 Մանկավարժական ընդհանուր պարապմունք

10:40 - 11:40 Քննարկում մասնախմբում

11:30 - 12:30 Հետազոտական աշխատանքներ

12:30 - 13:00 Ընդմիջում

13:30 - 14:20 Անհատական առաջադրանքներ


26 հոկտեմբեր

09:20 - 09:55 Մանկավարժական խորհրդի հավաք

10:00 - 10:30 Մանկավարժական ընդհանուր պարապմունք

10:40 - 11:40 Քննարկում մասնախմբում

11:30 - 12:30 Հետազոտական աշխատանքներ

12:30 - 13:00 Ընդմիջում

13:30 - 14:20 Անհատական առաջադրանքներ


27 հոկտեմբեր

09:20 - 09:55 Մանկավարժական խորհրդի հավաք

10:00 - 10:30 Մանկավարժական ընդհանուր պարապմունք

10:40 - 11:40 Քննարկում մասնախմբում

11:30 - 12:30 Հետազոտական աշխատանքներ

12:30 - 13:00 Ընդմիջում

13:30 - 14:20 Անհատական առաջադրանքներ

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Դասավանդողի բլոգ