пятница, 11 мая 2018 г.

Մեդիագործիքների կիրառումը և դրանց արտահայտումը բլոգերում

Մեդիագործիքների կիրառումը և դրանց արտահայտումը բլոգերում:

Նախագծի մասնակիցներ՝ 7.1 և 7.2 դասարանների սովորողներ
Նախագծի տևողությունը՝ 14.05.2018-18.05.2018թ:

Նախագծի ընթացքը:
Դասավանդողը ներկայացնում է թեման և մեդիագործիքի կիրառումը տեսադասի միջոցով,  սովորողները ներկայացվող նյութի շրջանակներում լուծում են առաջադրված խնդիրները և դրանց արդյունքները արտահայտում բլոգերում:

Թեմատիկ նկարագիր

  1. Նախնական երկրաչափական կառուցումներ
  2. Եռանկյուններ
  3. Զուգահեռ ուղիղներ
  4. Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև
  5. Երկրաչափական կառուցումներ
Նախագծի արդյունքը: 
Ակնկալվում է, որ նախագծի արդյունքում դասավանդողը և սովորողները հանդես կգան մեդագործիքների կիրառմամբ ուսուցման առավելություններին և դժվարություններին, դրանց առավել արդյունավետ կիրառման ձևերին և եղանակներին: Դասավանդողը ամփոփում է նախագծի արդյհունքները և դրանք հրապարակում:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Դասավանդողի բլոգ