понедельник, 29 января 2018 г.

Ուսումնական երրորդ շրջան - 7-րդ դասարան

Թեմատիկ նկարագիր

Կրճատ բազմապատկման բանաձևերը
Գծային հավասարումներ
 • Առաջին աստիճանի մեկ անհայտով հավասարումներ
 • Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ
 • Մեկ անհայտով գծային հավասարումների լուծումը
 • Խնդիրների լուծում գծային հավասարումների օգնությամբ
Բազմություններ
 • Հիմնական հասկացություններ
 • Վերջավոր բազմությունների միավորման տարրերի քանակը
 • Թվային բազմություններ
Առնչություններ փոփոխական մեծությունների միջև: Ֆունկցիա
 • Ուղիղ և հակադարձ համեմատականություններ
 • Ֆունկցիայի սահմանումը
 • Կոորդինատային հարթություն
 • Սյունակային դիագրամներ և գրաֆիկներ
 • Ուղիղ համեմատականության ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը
 • Գծային ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը
Կրկնություն
 • Բնական թվեր
 • Ամբողջ թվեր
 • Սովորական կոտորակներ
 • Ռացիոնալ թվեր
 • Տասնորդական կոտորակներ
 • Իրական թվեր
 • Տառային արտահայտություններ
 • Գծային հավասարումներ
 • Տեքստային խնդիրներ
 • Կոորդինատային հարթություն, գծային ֆունկցիա

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Դասավանդողի բլոգ